Arodizglītības kvalitātes uzlabošana ar Uzņēmējdarbības izglītības palīdzību  
2016-1-CZ01-KA202-024066

Sagatavojiet efektīvu stundu kopā ar mums!

Katrs materiāls satur obligāto metodoloģisko daļu, kurai seko mācību teksts un visbeidzot uzdevums vai īss tests.

Lomu spēle – ’OTRA KURPĒS’ – SVEŠVALODAS STUNDA

darblapas un izdales materiāls.

worksheet and handout.

Lomu spēle ir viens no simulāciju veidiem. Visa situācija tiek simulēta klasē, un dalībnieki ieņem lomas, kuras pieder šai lomu spēlei. Audzēkņiem parasti patīk jebkādu veidu etīdes un lomu spēles. Meklējot stāstus iestudēšanai, vienmēr jāņem vērā lomas, ko tie piedāvā, biežāk izvēloties variantus, kuros piedāvātas vairāk nekā divas vai trīs lomas. Stāstam jābūt zināmam, un tas pēc tam jāpārrunā no dažādām pusēm: ko varoņi tajā dara vai saka, vai, precīzāk, ko viņi var izdarīt vai pateikt. Jāatstāj pēc iespējas vairāk vietas audzēkņu ieteikumiem. Atsevišķas iestudējuma daļas var izmēģināt ar visu klasi līdzīgi īstam mēģinājumam. Pēc tam audzēkņi var turpināt nelielās grupās vai komandās, lai redzētu, ko var panākt paši.


Motivācija

darblapas

Augsts motivācijas līmenis ir viens no svarīgākajiem faktoriem, kas pozitīvi ietekmē
darbinieku profuktivitāti un darba kvalitāti. Šie materiāli piedāvā iepazīties ar dažādām
motivācijas teorijām un palīdz saprast kā saglabāt augstu motivācijas līmeni uzņēmumā,vai strādājot individuāli, lai sasniegtu mērķus.


Definējot uzņēmuma misiju, vīziju un vērtības

darblapas un izdales materiāls.

Uzņēmuma, asociācijas vai organizācijas misijas, vīzijas un vērtību definēšana ir pamats stratēģiskajai plānošanai. Šis materiāls palīdzēs skolēniem atpazīt šo trīs vērtību svarīgumu. Viņi spēs saprast kā veiksmīgs šo rīku pielietojums var palīdzēt uzņēmumam augt, attīstīties un sasniegt tā mērķus.


Līderība

darblapas un izdales materiāls.

Lai arī līderības iemaņu svarīgums uzņēmējdarbībā ir plaši atzīts, ne vienmēr ir
skaidrs, kuras tieši īpašības ir nepieciešamas, lai kļūtu par labu līderi. Šajā nodaļā skolēni
izzinās un apgūs īpašības, kuras definē labu vadītāju, piem., entuziasms, taisnīgums,
lojalitāte u. tml. Šie materiāli ir veidoti balstoties uz žurnāla Forbes rakstu ‘8 svarīgas
īpašības, kas definē lielisku līderības stilu’.


Atgriezeniskās saites sniegšana un saņemšana

prezentācija un izdales materiāls.

Atgriezeniskās saites saņemšana un sniegšana ir svarīga veiksmīga komandas darba un grupu menedžmenta sastāvdaļa – to izmanto dažādās darba un mācību vidēs, īpaši grupu projektu un prezentāciju sesiju laikā. Šis materiāls sniegs idejas un padomus, kā sniegt un saņemt atgriezenisko saiti pozitīvā un motivējošā veidā. Tas arī veicinās tālāku diskusiju par atgriezeniskās saites sniegšanas nepieciešamību.


Dizaina domāšana

prezentācija un izdales materiāls.

Eksistē dažādas tehnikas, kas var palīdzēt apmācāmajiem iemācīties domāt inovatīvā veidā un attīstīt problēmrisināšanas prasmes. Dizaina domāšana ir viena no šīm metodēm; tā sastāv no dažādiem ra- došiem soļiem, kas ved pie problēmas risinājuma/jauna produkta izgudrošanas utml. Tā kā Dizaina domāšana ir radošs process, kas balstās ideju attīstīšanā 1 , šis mācību materiāls ne vien palīdz izskaidrot šīs metodes būtību, bet arī piedāvā praktiska grupu darba uzdevumu.


Mācīšanās no citu piemēra

prezentācija un izdales materiāls.

Mācīšanās no citu veiksmes stāstiem var būt iedvesmojošs process, lai atrastu/izkoptu pašam savas biznesa idejas. Faktoru, kuri ir ipaši svarīgi vai traucējoši, analīze var palīdzēt labāk izprast nepieciešamo atbalstu un atbildību, ko izraisa pašnodarbinātība.


Radošās domāšanas metodes

prezentācija un izdales materiāls.

Radošums ir viens no veiksmes faktoriem uzņēmējiem. Tas var dot pārākumu konkurētspējā, radot
jaunus produktus/pakalpojumus vai kalpot tirgus nišas izpētē, mainot biznesa metodi. Radošums var
būt arī inovāciju pamatā un kalpot kā iemaņa, kas palīdz risināt problēmas.


SVID analīze

darblapas un izdales materiāls.

SVID analīze ir rīks, kurš ļauj identificēt uzņēmuma pozīciju tirgū. Balstoties uz sava uzņēmuma tirgus analīzi, kurā tiek izmantota SVID analīzes skala, ir iespējams identificēt stiprās un vājās puses un novērtēt iegūto informāciju. No šī novērtējuma var gūt iespaidu par nepieciešamo plānošanas stratēģiju piem. mārketingam.


Tirgus orientācija

darblapas un izdales materiāls.

Iedomājieties produktu vai pakalpojumu, kas vēl nav ticis izgudrots, bet kuram jūs saskatāt noietu tirgū. Mēģiniet izveidot vienkāršu šī produkta analīzi, apkopojot atbilstošo informāciju dažādās kategorijās. Atbalstam un orientācijai mēģiniet atbildēt uz šiem jautājumiem:
→ Kas ir mērķa grupa, kas ir ieinteresēta manā produktā (vecums, dzimums, ienākumu līmenis
u.c.)?
→ Kāpēc viņiem patīk mans produkts (forma, izmērs, krāsa u.c.)?
→ Vai viņi vēlas maksāt atbilstošu cenu par to?
→ Vai viņi vienmēr vēlēsies iegādāties šo produktu regulāri vai sezonāli (produkts ir ilgtspējīgs)?
Vai arī viņi to pilnībā pārstās iegādāties pēc kādā laika (produkts nav ilgtspējīgs)?
→ Cik daudzi no maniem produktiem vai stundas manam pakalpojumam būs nepieciešamas?
→ Kur šim produktam būtu jābūt pieejamam (pārdošanas punktu atrašanās vietas)?
→ Kas ir mani konkurenti?


Idejas biznesa uzsākšanai

darblapas un izdales materiāls.

Padomājiet par jums apkārt esošo sabiedrību un nosakiet viņu vajadzības pēc produktiem un
pakalpojumiem. Jūs to varat veikt, identificējot kādas no grūtībām, ar kurām šobrīd saskaras cilvēki, un
tad nosakot, kāda veida produkts vai pakalpojums varētu palīdzēt tikt galā ar šiem sarežģījumiem. Vai
jūs varat sniegt produktu vai pakalpojumu, kas varētu apmierināt kādas no esošajām vajadzībām,
izmantojot jūsu esošās prasmes?


Mazā biznesa idejas

darblapas un izdales materiāls.

Pirms uzsākt mazo biznesu,jāņem vērā daudzi faktori. Šie materiāli piedāvās dažādas neliela biznesa
idejas un izskaidros kā izvēlēties biznesa nozari, balstoties uz dažādiem faktoriem.


Popularizēšanas (no angļu val. Promotion) pamati

darblapas un izdales materiāls.

Mēs iegādājamies lietas reklāmas iespaidā, tā ir daļa no mūsu ikdienas. Šī nodaļa palīdzēs izprast dažādos mūsdienās izplatītos popularizēšanas veidus un izvēlēties visatbilstošāko, balstoties uz to, kāds produkts vai pakalpojums tiek piedāvāts. Šī tēma var tikt mācīta kopā ar tēmu par biznesa vai produktu/pakalpojumu idejām.


Veiksmīgu uzņēmēju rakstura īpašības

darblapas un izdales materiāls.

Kuras rakstura īpašības ir bieži sastopamas uzņēmēju vidū? Šīs tēmas mērķis ir atbildēt šo jautājumu izmantojot izdales materiālu “Veiksmīga uzņēmēja rakstura īpašības”. Tēma var tikt apskatīta kopā ar aktivitātēm no materiāla par biznesa idejām.


Vai tev piemīt iemaņas, kuras nepieciešamas uzņēmējam?

darblapas un izdales materiāls.

Kādas iemaņas ir nepieciešamas, lai kļūtu par uzņēmēju? Šī tēma palīdzēs to noskaidrot, izmantojot testu “Vai esmu uzņēmējs?” Tas var tikt izmantots kopā ar aktivitātēm, kuras saistītas ar uzņēmēju rakstura iezīmēm.


30 sekunžu lifta runa

darblapas un prezentācija.

Saziņas spējas ir fundamentāli svarīgas uzņēmējam. Šī tēma palīdzēs izveidot īsu runu, kuru prezentēt potenciālajiem investoriem, izmantojot piedāvāto PowerPoint prezentāciju: “30 sekunžu lifta runa”. Informācija var tikt apskatīta neatkarīgi vai kopā ar tēmu par biznesa ideju.


Subscribe for news

Přihlášení k odběru novinek

Inscreva-se para receber notícias

Neuigkeiten abonnieren

Abonēt jaunumus

Projekta ENTER platformā

Mūsu mērķis ir nodrošināt jauniešus, kuri apgūst 2.profesionālo kvalifikācijas līmeni, ar viņiem nepieciešamajām uzņēmējdarbības spējām, lai viņi iegūtu pieredzi un kļūtu par nākotnes uzņēmējiem. Podpora čtečky obrazovky povolena.

Sazinieties ar mums

Adrese
Biedrība Eurofortis

Dēļu iela 4, Rīga
LV – 1004 , Latvia

E-pasts
eurofortis@eurofortis.lv

Telefona Nr.
+371 27763451

“Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo tikai tās autoru viedokli, un Eiropas Komisija nevar tikt uzskatīta par atbildīgu par jebkādu šajā publikācijā iekļautās informācijas izmantošanu.”