Lomu spēle – ’OTRA KURPĒS’ – SVEŠVALODAS STUNDA

darblapas un izdales materiāls.

worksheet and handout.

Lomu spēle ir viens no simulāciju veidiem. Visa situācija tiek simulēta klasē, un dalībnieki ieņem lomas, kuras pieder šai lomu spēlei. Audzēkņiem parasti patīk jebkādu veidu etīdes un lomu spēles. Meklējot stāstus iestudēšanai, vienmēr jāņem vērā lomas, ko tie piedāvā, biežāk izvēloties variantus, kuros piedāvātas vairāk nekā divas vai trīs lomas. Stāstam jābūt zināmam, un tas pēc tam jāpārrunā no dažādām pusēm: ko varoņi tajā dara vai saka, vai, precīzāk, ko viņi var izdarīt vai pateikt. Jāatstāj pēc iespējas vairāk vietas audzēkņu ieteikumiem. Atsevišķas iestudējuma daļas var izmēģināt ar visu klasi līdzīgi īstam mēģinājumam. Pēc tam audzēkņi var turpināt nelielās grupās vai komandās, lai redzētu, ko var panākt paši.

Motivācija

darblapas

Augsts motivācijas līmenis ir viens no svarīgākajiem faktoriem, kas pozitīvi ietekmē
darbinieku profuktivitāti un darba kvalitāti. Šie materiāli piedāvā iepazīties ar dažādām
motivācijas teorijām un palīdz saprast kā saglabāt augstu motivācijas līmeni uzņēmumā,vai strādājot individuāli, lai sasniegtu mērķus.

Līderība

darblapas un izdales materiāls.

Lai arī līderības iemaņu svarīgums uzņēmējdarbībā ir plaši atzīts, ne vienmēr ir
skaidrs, kuras tieši īpašības ir nepieciešamas, lai kļūtu par labu līderi. Šajā nodaļā skolēni
izzinās un apgūs īpašības, kuras definē labu vadītāju, piem., entuziasms, taisnīgums,
lojalitāte u. tml. Šie materiāli ir veidoti balstoties uz žurnāla Forbes rakstu ‘8 svarīgas
īpašības, kas definē lielisku līderības stilu’.

Atgriezeniskās saites sniegšana un saņemšana

prezentācija un izdales materiāls.

Atgriezeniskās saites saņemšana un sniegšana ir svarīga veiksmīga komandas darba un grupu menedžmenta sastāvdaļa – to izmanto dažādās darba un mācību vidēs, īpaši grupu projektu un prezentāciju sesiju laikā. Šis materiāls sniegs idejas un padomus, kā sniegt un saņemt atgriezenisko saiti pozitīvā un motivējošā veidā. Tas arī veicinās tālāku diskusiju par atgriezeniskās saites sniegšanas nepieciešamību.

Dizaina domāšana

prezentācija un izdales materiāls.

Eksistē dažādas tehnikas, kas var palīdzēt apmācāmajiem iemācīties domāt inovatīvā veidā un attīstīt problēmrisināšanas prasmes. Dizaina domāšana ir viena no šīm metodēm; tā sastāv no dažādiem ra- došiem soļiem, kas ved pie problēmas risinājuma/jauna produkta izgudrošanas utml. Tā kā Dizaina domāšana ir radošs process, kas balstās ideju attīstīšanā 1 , šis mācību materiāls ne vien palīdz izskaidrot šīs metodes būtību, bet arī piedāvā praktiska grupu darba uzdevumu.

SVID analīze

darblapas un izdales materiāls.

SVID analīze ir rīks, kurš ļauj identificēt uzņēmuma pozīciju tirgū. Balstoties uz sava uzņēmuma tirgus analīzi, kurā tiek izmantota SVID analīzes skala, ir iespējams identificēt stiprās un vājās puses un novērtēt iegūto informāciju. No šī novērtējuma var gūt iespaidu par nepieciešamo plānošanas stratēģiju piem. mārketingam.

Tirgus orientācija

darblapas un izdales materiāls.

Iedomājieties produktu vai pakalpojumu, kas vēl nav ticis izgudrots, bet kuram jūs saskatāt noietu tirgū. Mēģiniet izveidot vienkāršu šī produkta analīzi, apkopojot atbilstošo informāciju dažādās kategorijās. Atbalstam un orientācijai mēģiniet atbildēt uz šiem jautājumiem:
→ Kas ir mērķa grupa, kas ir ieinteresēta manā produktā (vecums, dzimums, ienākumu līmenis
u.c.)?
→ Kāpēc viņiem patīk mans produkts (forma, izmērs, krāsa u.c.)?
→ Vai viņi vēlas maksāt atbilstošu cenu par to?
→ Vai viņi vienmēr vēlēsies iegādāties šo produktu regulāri vai sezonāli (produkts ir ilgtspējīgs)?
Vai arī viņi to pilnībā pārstās iegādāties pēc kādā laika (produkts nav ilgtspējīgs)?
→ Cik daudzi no maniem produktiem vai stundas manam pakalpojumam būs nepieciešamas?
→ Kur šim produktam būtu jābūt pieejamam (pārdošanas punktu atrašanās vietas)?
→ Kas ir mani konkurenti?