Pētījums “Latvijas Jauniešu iesaiste uzņēmējdarbībā”

  1. gadā publicēti pētījuma rezultāti ar mērķi apzināt esošo situāciju un iespējamos attīstības scenārijus jauniešu uzņēmējdarbības aktivitātē un sekmēšanā Latvijā. Ar pētījumu iespējams iepazīties šeit: http://www.izm.gov.lv/images/statistika/petijumi/jaunatne/IZM_Jaunie%C5%A1i_uz%C5%86%C4%93m%C4%93jdarb%C4%ABb%C4%81_2016_Excolo_Latvia.pdf

 

 

Publicēti pētījuma par jaunatnes darbu un uzņēmējdarbības mācībām rezultāti

  1. gadā Eiropas Komisija publicējusi apjomīgu pētījumu par jaunatnes darbu un uzņēmējdarbības mācībām visās ES dalībvalstīs. Tajā apkopoti ziņojumi no divdesmit astoņām valstīm, 12 gadījumu izpētes un 114 labās prakses piemēri, kā arī sniegti ieteikumi, kā nākotnē ietekmēt uzņēmējdarbības apguvi jauniešu vidū. Vairāk par pētījumu iespējams uzzināt šeit: https://www.schooleducationgateway.eu/lv/pub/resources/publications/youth-work-and-entrepreneurial.htm

Eurydice publicēts ziņojums par uzņēmējdarbības izglītības attīstību Eiropas skolās

Tā kā uzņēmējdarbības izglītības attīstīšana ir nozīmīgs ES dalībvalstu un institūciju politikas uzdevums, Eurydice publicētajā ziņojumā apskatīta pašreizējā situācija šajā jomā. Ziņojumā tiek skaidrots, kā un vai dažādās ES valstīts  uzņēmējdarbības izglītība tiek iekļauta skolu programmās, kādas stratēģijas tiek lietotas, lai to veicinātu un kā skolotāji tiek sagatavoti uzņēmējdarbības mācīšanai.  Pētījumos izmantoti 2014./2015. mācību gada dati. Ar ziņojumu iespējams iepazīties šeit: http://viaa.gov.lv/library/files/original/Galveno_faktu_buklets_uz_emejdarbibas_izglitiba.pdf