TUESI.LV – 100 iedvesmas stāsti Latvijas simtgadei

TUESI.LV ir lapa, kurā atradīsi 100 iedvesmojošus stāstus par uzņēmīgiem cilvēkiem Latvijā. Tie var kalpot kā piemērs, paraugs, aizsākums diskusijai vai vienkārši iedvesmojošs stāsts, kas motivē arī mūs katru darīt vairāk. 100 sarunās atklājas, kādas īpašības un darbi ir palīdzējuši šiem cilvēkiem viņu katra stāstā.  Iepazīsties ar 100 iedvesmas stāstiem Latvijas simtgadei lapā www.tuesi.lv !

Izstrādāta e-mācību platforma pasākumu vadītāju prasmju attīstīšanai

“ESVET” (Establishment of a Modular Ecvet System in Europe) ir Erasmus+ projekts, kura mērķis ir veicināt pasākumu vadītāju prasmju atzīšanu Eiropas līmenī, izmantojot Eiropas kredītpunktu sistēmu profesionālās izglītības un apmācības jomā (ECVET).

Lai gan pasākumu organizēšana ir populāra un pieprasīta nozare, aptuveni 95% pasākumu organizatoru Eiropā nav ieguvuši sertifikātu, kas apliecinātu viņu prasmes un zināšanas. Lielākoties nozares profesionāļi savas iemaņas pilnveidojuši praksē.

Ņemot vērā esošo situāciju, projekta mērķis ir izveidot ECVET platformu, tādējādi izstrādājot vienotu pasākumu vadības prasmju standartu un veicinātu darba mobilitātes iespējas kultūras nozarē visā Eiropā. ESVET novērtēšanas instruments profesionālās izglītības un apmācības jomā projekta ietvaros tiks pilnveidots tā, lai to varētu izmantot Eiropas mērogā.

Vairāk par projektu iespējams uzzināt tā mājas lapā http://esvet.org/ .
Apmācību e-kurss pieejams jebkuram interesentam visās projekta partneru valodās, ieskaitot latviešu, un tam iespējams piekļūt reģistrējoties http://etraining.esvet.org/ .

Tiek realizēti divi Erasmus+ projekti darba vidē balstītu mācību jomā

Jauniešu spēja uzsākt savu uzņēmējdarbību ir cieši saistīta ar viņu iespējām attīstīt šāda veida prasmes jau mācību laikā. Viena no pašlaik Eiropā populārām pieejām profesionālajā izglītībā ir darba vidē balstītas mācības, kuru laikā praktiskās iemaņas vismaz pusi no laika tiek apgūtas reālā darba vidē kādā uzņēmumā.

Pašlaik, sadarbojoties ar partneriem no citām Eiropas valstīm, biedrība “Eurofortis” realizē divus Erasmus+ stratēģiskās partnerības projektus, kas saistīti ar darba vidē balstītām mācībām: TRAM-WBL un WBL-PRO.

TRAM-WBL projekta mērķis ir uzlabot starptautisko sadarbību darba vidē balstītu mācību programmu īstenošanā profesionālās izglītības un apmācību iestādēs. Lai uzzinātu vairāk par projektu un iepazītos ar noderīgiem materiāliem darba vidē balstītu mācību organizēšanā, apmeklējiet projekta tīmekļa vietni http://www.tram-wbl.eu/

WBL-PRO projekta mērķis ir izstrādāt darba vidē balstītu (DVB) mācību darbaudzinātāju kvalifikāciju aprakstu, ar kuru latviešu valodā iespējams iepazīties šeit: http://wbl-professional.eu/LV/2017/04/06/io-2-wbl-professionals-job-profiles/

Success4All: Uzņēmējdarbības prasmju e-kurss iekļaujošai izglītībai

Erasmus+ projekta Success4All galvenais mērķis ir izveidot brīvi pieejamu e-mācību platformu par uzņēmējdarbību un ar to saistītām prasmēm studentiem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām. Īpaša uzmanība tiek vērsta uz dzirdes un redzes problēmām, kā arī mācīšanās traucējumiem, piemēram, disleksiju.

Projekta galvenā mērķa grupa ir studenti un jaunieši ar vai bez īpašām vajadzībām, kuri vēlas uzsākt uzņēmējdarbību vai attīstīt ar to saistītas zināšanas un prasmes.

Projektā Success4All jau pieejami vairāki izstrādāti rezultāti: pieejamu tīmekļa vietņu labākās prakses piemēru rokasgrāmata (pieejama arī latviešu valodā), uzņēmējdarbības izglītības labākās prakses piemēru rokasgrāmata (pieejama arī latviešu valodā) un projekta Success4All metodoloģija (pieejama angļu valodā).

Kursa moduļu un gala e-kursa platforma pašlaik ir izstrādes un testēšanas procesā, bet drīzumā pilns kursu saturs un platforma būs pieejama visiem interesentiem visās projekta partneru valodās, ieskaitot latviešu.

Projektu izstrādā un tajā piedalās 8 organizācijas no 3 Eiropas valstīm – Latvijas, Francijas un Bulgārijas. Ar projektu un tā rezultātiem tuvāk iespējams iepazīties projekta tīmekļa vietnē http://success4allstudents.eu/lv/

SGAG (Skill Generator Assessment Game) – spēle sociālo prasmju attīstīšanai

SGAG projekts tika veidots ar mērķi attīstīt jauniešu prasmes risināt dažādas neparedzamas un daudzveidīgas situācijas profesionālajā dzīvē un sadzīvē. Projekta ietvaros ir izveidots e-kurss un tiešsaistes spēle, kas palīdz veicināt izpratni par to, kādas prasmes ir nozīmīgas mūsdienu darba tirgū un uzņēmējdarbībā, kā arī dod iespēju šīs prasmes praktizēt aizraujošā un drošā vidē.  Iepazīties ar projektu un tā rezultātiem tuvāk var šeit: http://sgag.eu/