Zlepšování kvality odborného vzdělávání a přípravy prostřednictvím  vzdělávání k podnikavosti  

2016-1-CZ01-KA202-024066

Pojďte s námi připravit efektivní výukovou hodinu

Každý materiál obsahuje na úvod povinnou metodickou část, následuje část se studijním textem a nakonec část se cvičením v podobě úkolu nebo krátkého testu.

Motivace

Stáhněte si pracovní listy.

Vysoká úroveň motivace je jedním z klíčových faktorů, které pozitivně ovlivňují produktivitu zaměstnanců a kvalitu jejich práce. Tento materiál představuje různé motivační teorie a učí, jak udržet vysokou úroveň motivace ve firmě nebo při práci na dosažení vlastních cílů.


Stanovení poslání, vize a hodnot společnosti

Stáhněte si pracovní listy a materiály pro žáky.

Stanovení poslání, vize a hodnot každé společnosti, sdružení nebo organizace, je klíčovou součástí strategického plánování. Tato lekce pomůže studentům rozpoznat význam těchto tří nástrojů. Budou schopni rozpoznat, jak úspěšné užívání těchto nástrojů může společnosti pomoci růst, rozvíjet se a plnit své cíle.


Vedení

Stáhněte si pracovní listy a materiály pro žáky.

I když je význam dobrých vedoucích schopností v podnikání široce uznáván, není vždy jasné, jaké schopnosti jsou vlastně nezbytné k tomu, aby se člověk stal dobrým vůdcem. V této lekci se studenti naučí a zamyslí se nad kvalitami, které definují dobrého vůdce, např. nadšení, integrita, věrnost atd. Materiál vychází z článku Forbes „8 základních vlastností, které definují skvělého vůdce“.


Poskytování a přijímání zpětné vazby

Stáhněte si pracovní listy a prezentaci.

Poskytování a přijímání zpětné vazby je důležitou součástí úspěšné týmové práce a skupinového řízení. Zpětná vazba se používá v různých prostředích a je možné ji aplikovat na různá témata, zejména před skupinovými projekty a prezentacemi. Následující materiál poskytuje nápady a tipy týkající se poskytování a přijímání zpětné vazby pozitivním a motivačním způsobem. Rovněž podporuje další diskusi o významu zpětné vazby u studentů.


Designové myšlení

Stáhněte si pracovní listy a prezentaci.

Existují různé techniky, které mohou studentům pomoci naučit se přemýšlet inovativním způsobem a rozvinout jejich schopnosti řešení problémů. Designové myšlení je jednou z těchto metod. Skládá se z různých kreativních kroků, které vedou k vyřešení daného problému / vytvoření nového produktu atd. Jelikož je designové myšlení kreativním procesem založeném na „budování“ myšlenek1, tento didaktický materiál nejen pomáhá vysvětlit myšlenku této metody studentům, ale také nabízí rámec pro praktickou práci ve skupině.


Nápady na založení malých podniků

Stáhněte si pracovní listy a materiály pro žáky.

Před založením malého podnikání existuje řada faktorů, které je třeba zvážit. Tato aktivita představí
různé nápady pro vytvoření malého podnikání a vysvětlí, jak si vybrat typ podnikání v závislosti na
různých faktorech.


Základy propagace

Stáhněte si pracovní listy a materiály pro žáky.

Zboží si kupujeme především v důsledku propagace, která je součástí našeho každodenního života. Tato aktivita pomůže porozumět různým způsobům propagace, které jsou v dnešní době dostupné a
zvolit nejvhodnější podle nabízeného produktu nebo služby. Může být použita společně s aktivitami týkajícími se podnikání nebo nápadů na vytvoření nových produktů/služeb.


Charakteristiky úspěšných podnikatelů

Stáhněte si pracovní listy a materiály pro žáky.

Které vlastnosti mají podnikatelé společné? Cílem této aktivity je přiblížit se k této otázce s podporou podkladu: „Charakteristiky úspěšných podnikatelů”. Může být použita společně s aktivitami týkajícími se nápadů pro zahájení podnikání.


Máte na to, stát se podnikatelem?

Stáhněte si pracovní listy a materiály pro žáky.

Jaké dovednosti jsou pro podnikatele nezbytné? Tato aktivita vám společně s testem „Jsem podnikatel?“ pomůže nalézt na tuto otázku odpověď. Může být využita společně s aktivitami týkajícími se charakteristik podnikatelů.


30 vteřinová prezentace ve výtahu (elevator pitch)

Stáhněte si pracovní listy a prezentaci.

Komunikační dovednosti jsou pro podnikatele zásadní. Tato aktivita společně s podporou Power Pointové prezentace: „30 vteřinová prezentace ve výtahu (elevator pitch)“ povede k vytvoření krátké prezentace nápadu, produktu nebo služby, kterou je možné předvést potenciálním investorům. Může být použita společně s aktivitami týkajícími se nápadů na zahájení podnikání.


Nápady týkající se založení podniku

Podnikání začíná nápadem. Základem dobrého podnikatelského nápadu je pochopení potřeb společnosti a vyvinutí řešení, která těmto potřebám odpovídají. V tomto procesu je důležité určit charakteristiky a prvky, které mohou ostatní přehlédnout. Identifikace produktů, aktivit a situací, které by mohly být provedeny jednodušším, přívětivějším nebo efektivnějším způsobem a zaznamenávání těchto pozorování, je užitečným cvičením pro hledání nápadů při řešení konkrétního problému.

Stáhněte si podklady pro žáky a pracovní listy.


Orientace na trhu

Podnik může určit rozsah svého tržního potenciálu provedením průzkumu potřeb zákazníků, cen výrobků / služeb a konkurentů. Když lidé potřebují nějaký výrobek nebo službu, existuje poptávka. Tito lidé se mohou stát zákazníky, když váš produkt/službu zakoupí. Společnosti, které poskytují podobné produkty nebo služby, jsou vaši konkurenti.

Stáhněte si podklady pro žáky a pracovní listy.


Učení se od druhých

Poučení se z úspěšných příběhů druhých může být inspirativním procesem, který studenty podpoří ve vymýšlení a zdokonalení vlastních podnikatelských nápadů. Analýza specifických faktorů, ať už prospěšných či brzdících, může pomoci lépe porozumět potřebám a zodpovědnostem, které přichází se samostatnou výdělečnou činností.

Stáhněte si prezentaci úspěšných příběhů a pracovní listy.


Techniky kreativního myšlení

Kreativita je klíčovým faktorem úspěchu podnikatelů. Vytváření nových produktů/služeb, zkoumání nevyužitých segmentů trhu, či změna užívaných metod může pomoci podpořit konkurenceschopnost podniku. Kreativita může být také hnací silou pro inovace a důležitou schopností při řešení problémů.

Stáhněte si prezentaci a pracovní listy.


SWOT Analýza

SWOT analýza je nástrojem pro určení pozice na trhu. Na základě analýzy trhu identifikujete své silné a slabé stránky a dále s pomocí SWOT tabulky provedete vyhodnocení. Tímto vyhodnocením si vyzkoušíte, co obnáší proces plánování strategie, např. marketingové.

Stáhněte si podklady pro žáky a pracovní listy.


 

Odkaz na elektronické učební materiály

STUDENTSKÁ OBCHODNÍ SNÍDANĚ

Inspirujte se na webu www.rvp.cz jak zorganizovat tzv. studentskou obchodní snídani Mgr. Autor Mgr. Richard Jurečka Ph.D. zde dává podrobný návod jak zorganizovat tuto akci ve škole.
Cílem výuky je „příprava žáků na profesní život prostřednictvím seznámení se s reálně fungujícími firmami, tvořivým promýšlením prezentace těchto firem, nácvikem prezentačních a komunikačních dovedností, samotnou prezentací členů podnikatelských klubů a v neposlední řadě pochopením podstaty a výhod kooperace pro nejrůznější oblasti života.“

Více informací na webu.


Subscribe for news

Přihlášení k odběru novinek

Odběrem novinek souhlasím se zpracováním osobních údajů – podrobné informace zde

Inscreva-se para receber notícias

Neuigkeiten abonnieren

Abonēt jaunumus

O projektu ENTER

Cílem naší platformy ENTER je podpora sítě sdílení a osvědčených postupů v oblasti podnikatelského vzdělávání.

Kontakt

Adresa
Educational Association, z.s.

Nad hradním vodojemem 35
160 00 Prague 6, Czech Republic

E-mail
hanacihakova@seznam.cz

Mobil
00420 724 652 217

„Podpora Evropské komise při vypracování této publikace neznamená, že se Komise ztotožňuje s jejím obsahem, který odráží pouze názory autorů, přičemž Komise nemůže nést jakoukoli zodpovědnost za případné využití informací v publikaci obsažených.“