Konkursā “Lauksaimniecība” tiks noskaidroti labākie topošie lauksaimniecības speciālisti

Iesākoties rudens sezonai, 8. septembrī notiks lauksaimniecības nozares jauno profesionāļu meistarības konkurss “Lauksaimniecība”. Konkurss norisinājās pasākuma “Lauki ienāk pilsētā” ietvaros, un tā laikā bija iespējams pārbaudīt savas zināšanas un sacensties lopkopības, augkopības un lauksaimniecības tehnikas jomās. Pasākuma mērķis ir ne vien noskaidrot labākos topošos speciālistus, bet arī veicināt sadarbību starp izglītības iestādi un darba devēju.

Vairāk par konkursa norisi un uzvarētājiem iespējams uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā http://viaa.gov.lv/lat/skillslatvia/nozaru_konkursi/noz_konkursu_jaunumi/?text_id=40222

Norisinās LIAA konkurss “Ideju kauss 2018”

Audzēkņu uzņēmējdarbības prasmju attīstīšana var palīdzēt viņiem nākotnē attīstīt pašiem savas inovatīvas biznesa idejas un attiecīgi iesaistīties dažādās valsts un Eiropas mēroga iniciatīvās un konkursos. Viens no tādiem ir Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) rīkotais inovatīvo biznesa ideju konkurrss “Ideju kauss 2018”. Šogad tajā pieteikušos dalībnieku skaits ir 352 un kopumā tikušas pieteiktas 160 biznesa idejas. Vairāk par konkursa mērķiem, norisi un kārtām vari uzzināt šeit: https://idejukauss.lv/

12 jaunieši no Latvijas piedalās Eiropas mēroga konkursā “EuroSkills”

No 2018. gada 25. līdz 28. septembrim Budapeštā norisināsies starptautisks profesionālās meistarības konkurss, kurā jaunieši sacenšas, salīdzinot savu konkurētspēju un profesionālās prasmes ar dalībniekiem no citām Eiropas valstīm. Konkurss notiek 10 prasmju kategorijās, kā IKT, grafiskais dizains, elektriskās instalācijas, flīzēšana u.c. Šis konkurss norisinās jau kopš 1998. gada, un šogad tas plānojis pulcēt 600 dalībniekus no visas Eiropas. Vairāk informācijas meklē Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā http://www.viaa.gov.lv/lat/skillslatvia/euroskills/euroskills_2018/jaunumi_2018/

Lomu spēle – ’OTRA KURPĒS’ – SVEŠVALODAS STUNDA

darblapas un izdales materiāls.

worksheet and handout.

Lomu spēle ir viens no simulāciju veidiem. Visa situācija tiek simulēta klasē, un dalībnieki ieņem lomas, kuras pieder šai lomu spēlei. Audzēkņiem parasti patīk jebkādu veidu etīdes un lomu spēles. Meklējot stāstus iestudēšanai, vienmēr jāņem vērā lomas, ko tie piedāvā, biežāk izvēloties variantus, kuros piedāvātas vairāk nekā divas vai trīs lomas. Stāstam jābūt zināmam, un tas pēc tam jāpārrunā no dažādām pusēm: ko varoņi tajā dara vai saka, vai, precīzāk, ko viņi var izdarīt vai pateikt. Jāatstāj pēc iespējas vairāk vietas audzēkņu ieteikumiem. Atsevišķas iestudējuma daļas var izmēģināt ar visu klasi līdzīgi īstam mēģinājumam. Pēc tam audzēkņi var turpināt nelielās grupās vai komandās, lai redzētu, ko var panākt paši.

TUESI.LV – 100 iedvesmas stāsti Latvijas simtgadei

TUESI.LV ir lapa, kurā atradīsi 100 iedvesmojošus stāstus par uzņēmīgiem cilvēkiem Latvijā. Tie var kalpot kā piemērs, paraugs, aizsākums diskusijai vai vienkārši iedvesmojošs stāsts, kas motivē arī mūs katru darīt vairāk. 100 sarunās atklājas, kādas īpašības un darbi ir palīdzējuši šiem cilvēkiem viņu katra stāstā.  Iepazīsties ar 100 iedvesmas stāstiem Latvijas simtgadei lapā www.tuesi.lv !

Motivācija

darblapas

Augsts motivācijas līmenis ir viens no svarīgākajiem faktoriem, kas pozitīvi ietekmē
darbinieku profuktivitāti un darba kvalitāti. Šie materiāli piedāvā iepazīties ar dažādām
motivācijas teorijām un palīdz saprast kā saglabāt augstu motivācijas līmeni uzņēmumā,vai strādājot individuāli, lai sasniegtu mērķus.

Izsludina Jauniešu garantijas papildu uzņemšanu 30 profesijās

Profesionālās izglītības iestādēs visā Latvijā līdz 31. augustam izsludināta Jauniešu garantijas papildu uzņemšana 30 darba tirgū pieprasītās profesijās, kuras iespējams apgūt 1 gada laikā bez maksas. Profesiju apguvei var pieteikties jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem, kuri ir bez darba. Atzīts, ka Jauniešu garantijas programmā iegūtajai kvalifikācijai ir pozitīva ietekme uz tās absolventu konkurētspēju darba tirgū. Vairāk par programmu, profesijām un uzņemšanas noteikumiem iespējams uzzināt VIAA mājas lapā: www.viaa.gov.lv/jauniesugarantija

Valsts Lauku tīkls organizē uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumus jauniešiem

Lai veicinātu uzņēmējdarbību lauku reģionos un atbalstītu jauniešus sava uzņēmējdarbības ceļa uzsākšanā, Valsts lauku tīkls organizē apmācībās un konkursu lauku jaunajiem uzņēmumiem. Lai piedalītos apmācībās, jaunietim (18-40 gadi), ir jāpiesakās ar savu biznesa ideju, kuru viņš vēlētos attīstīt. LLKC organizē 5 dienu apmācības, kurās izvēlētajiem jauniešiem būs iespējas attīstīt savu ideju, izstrādāt savu biznesa plānu un saņemt žūrijas ieteikumus. Ar informāciju par konkursu un mācībām, kā arī konkursa nolikumu iespējams iepazīties LKKC mājas lapā sadaļā ‘Jauniešiem’: http://laukutikls.lv/atbalsts-jauniesiem-uznemejdarbibas-veicinasana

Uzņēmēji biznesa forumā rosina sakārtot finanšu un izglītības jomas

Annotation: 2018. gada 20. jūnijā norisinājās Latvijas simtgadei veltīts starptautisks biznesa forums “Atklāj jaunas biznesa iespējas. Atklāj Latviju”. Tā ietvaros tika runāts par pasaules tendencēm biznesa vidē un to sniegtajām iespējām. Foruma laikā Juris Gulbis, SIA “Lattelecom” vadītājs, uzsvēra izglītības sistēmas saistību ar uzņēmējdarbības attīstību, sakot: “Vēlos redzēt tādu izglītības sistēmu, kas nodrošina globālu konkurētspēju. Sagaidu, ka nomainīsies vecās paaudzes mācībspēks, dodot vietu jauniem cilvēkiem, kas ar savām zināšanām un prasmēm varēs palīdzēt uzņēmējiem. Izglītība ir joma, kas mudinās cilvēkus palikt Latvijā un ļaus būvēt globālus uzņēmumus.”
Citas atziņas no biznesa foruma lasi šeit: https://www.e-klase.lv/aktualitates/zinas/uznemeji-rosina-turpmakajos-desmit-gados-latvija-sakartot-finansu-un-izglitibas-jomas?id=15691