Arodizglītības kvalitātes uzlabošana ar Uzņēmējdarbības izglītības palīdzību  
2016-1-CZ01-KA202-024066

Partneri

Educational Association, z.s.

Atrodas Prāgā, Čehijā. Tā ir bezpeļņas biedrība, kuras mērķis ir attīstīt atvērtu izglītības sabiedrību, informācijas, konsultāciju un orientācijas pasākumus mūžizglītības ietvaros. Biedrības galvenajiem darbiniekiem ir prakse izglītības jomā, mācību materiālu izveidē, moduļu mācību programmu un mācību kursu izstrādē un īstenošanā, kā arī apmācībā.

Biedrība Eurofortis

bezpeļņas organizācija, kuras mērķis ir atbalstīt dažādu kompetenču, kā arī personīgo un profesionālo prasmju attīstību.
BEFO aktīvi iesaistās Eiropas Savienības izglītības projektos, kas tiek īstenoti ar Erasmus+ programmas atbalstu un nodrošina izglītības un aktuālāko mācību materiālu, rīku un metožu pieejamību, kā arī nodrošina seminārus un dažādas mācības projektu ietvaros, kuru mērķis ir identificēt, attīstīt un uzlabot dažādas kompetences un zināšanas. Biedrība iesaistās arī “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektos, lai veicinātu pieredzes apmaiņu un mobilitāti Latvijas jauniešu un jaunatnes līderu vidū par dažādām tēmām, piemēram, globālā izglītība, pilsoniskā līdzdalība, jaunatnes politika, utt.
Biedrība Eurofortis sadarbojas ar vietējiem un internacionāliem partneriem.

BEST

Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH tika dibināts 1990.gadā kā neatkarīga Austrijas organizācija, kas nodrošina nepārtrauktu apmācību, profesionālo kvalifikāciju un karjeras pakalpojumus. Tās galvenās aktivitātes ir novatorisku mācību programmu izstrāde jauniešiem (+16) un pieaugušajiem, no kuriem, daudzi ir nonākuši nelabvēlīgā situācijā un ir emigrējuši no savas mītnes zemes. Organizācija nodrošina arī nepārtrauktu un profesionālu apmācību, konsultācijas mācībām un aktivitātes darba meklētājiem un darbiniekiem. Mācību shēmas ir orientētas uz klientiem, un to pamatā ir gan darba tirgus specifiskās vajadzības, gan dalībnieku individuālā situācija, prasmes un kompetences, iepriekšējā pieredze un dzīves apstākļi.

INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE

ir privāts bezpeļņas un neatkarīgs tehnoloģiskais institūts, kas tika dibināts 1965. gadā. Pašlaik, institūts darbojas vairāk nekā 40 valstīs visā pasaulē (ES, Austrumeiropā, Āfrikā, Amerikās un Āzijā), piedāvājot tehnisko apskati, tehnisko palīdzību inženierzinātņu projektos, konsultācijas pakalpojumus un mācību aktivitātes, kas tiek atbalstītas ar transversālajiem pētījumiem un attīstības aktivitātēm ar 16 akreditētu laboratoriju atbalstu (piemēram, ķīmiskās, bio un agro pārbaužu, neiznīcinošās pārbaužu, utt.) Šim mērķim ISQ vada Pētījumu un Attīstības aktivitātes, kas veicina projektus ar nacionāliem un internacionāliem partneriem, gan no publiskā, gan privātā sektora, ar mērķi turpināt produktu un procesu inovāciju.

Subscribe for news

Přihlášení k odběru novinek

Inscreva-se para receber notícias

Neuigkeiten abonnieren

Abonēt jaunumus

Projekta ENTER platformā

Mūsu mērķis ir nodrošināt jauniešus, kuri apgūst 2.profesionālo kvalifikācijas līmeni, ar viņiem nepieciešamajām uzņēmējdarbības spējām, lai viņi iegūtu pieredzi un kļūtu par nākotnes uzņēmējiem. Podpora čtečky obrazovky povolena.

Sazinieties ar mums

Adrese
Biedrība Eurofortis

Dēļu iela 4, Rīga
LV – 1004 , Latvia

E-pasts
eurofortis@eurofortis.lv

Telefona Nr.
+371 27763451

“Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo tikai tās autoru viedokli, un Eiropas Komisija nevar tikt uzskatīta par atbildīgu par jebkādu šajā publikācijā iekļautās informācijas izmantošanu.”