Nápady na založení malých podniků – nový učební materiál pro vaší efektivní výukovou hodinu!

Stáhněte si pracovní listy materiály pro žáky.

Před založením malého podnikání existuje řada faktorů, které je třeba zvážit. Tato aktivita představí
různé nápady pro vytvoření malého podnikání a vysvětlí, jak si vybrat typ podnikání v závislosti na
různých faktorech.

Více učebních materálů najdete zde.

Základy propagace – nový učební materiál pro vaší efektivní výukovou hodinu!

Stáhněte si pracovní listy materiály pro žáky.

Zboží si kupujeme především v důsledku propagace, která je součástí našeho každodenního života. Tato aktivita pomůže porozumět různým způsobům propagace, které jsou v dnešní době dostupné a
zvolit nejvhodnější podle nabízeného produktu nebo služby. Může být použita společně s aktivitami týkajícími se podnikání nebo nápadů na vytvoření nových produktů/služeb.

Více učebních materálů najdete zde.

Charakteristiky úspěšných podnikatelů – nový učební materiál pro vaší efektivní výukovou hodinu!

Stáhněte si pracovní listy materiály pro žáky.

Které vlastnosti mají podnikatelé společné? Cílem této aktivity je přiblížit se k této otázce s podporou podkladu: „Charakteristiky úspěšných podnikatelů”. Může být použita společně s aktivitami týkajícími se nápadů pro zahájení podnikání.

Více učebních materálů najdete zde.