Závěrečná mezinárodní konference projektu ENTER „PODPORA VÝCHOVY K PODNIKAVOSTI NAPŘÍČ EVROPOU“ je úspěšně za námi. Zajímavé prezentace jsou ke shlédnutí u medailonků jednotlivých přednášejících. Děkujeme všem za aktivní účast na přednáškách i workshopech.


KDO SE PODĚLIL O SVÉ KNOW-HOW?

Marian Roden

Oblasti mluveného projevu se v různých formách věnuje od mládí. Kurzy a semináře zaměřuje na práci s hlasem, přednes, kultivovaný mluvený projev, komunikační dovednosti a mediální komunikaci. Na workshopu jste se seznámili se zásadami pro přípravu mediální prezentace, dozvěděli jste se jaké používat triky a čeho se vyvarovat při komunikaci tak, aby byla efektivní. Naučili jste se, jak sdělovat informace tak, aby padaly „na úrodnou půdu“ a nemuseli jste opakovaně vynakládat svůj čas energii. V průběhu konference jste měli možnost individuální konzultace s panem Rodenem, kde jste získali podněty pro sebereflexi a osobní rozvoj v oblasti komunikace a rétoriky.


Ing. Hana Čiháková, Ph.D.

Prezentaci si můžete prohlédnout zde.

Zakladatelka spolku Educational association, z.s. představila projekt ENTER a jeho výstupy.


Mgr. Richard Veleta, Ph.D.

 moderátor konference a workshopů

Lektor v oblasti měkkých dovedností a finanční gramotnosti. Po praktické i teoretické stránce se zabývá vzděláváním dospělých a studentů škol vedoucím k rozvoji komunikačních dovedností, emoční inteligence, kreativity, sebeprezentace, podnikatelských dovedností, funkční, čtenářské a finanční gramotnosti. Vytváří a vede kurzy a semináře, moderuje setkání profesionálů, spolupracuje se vzdělávacími projekty a publikuje odborné texty. Žije v Roztokách, má dvě děti.


Lara Ramos

Prezentaci si můžete prohlédnout zde.

Projektová manažerka pracuje v oddělení výzkumu a inovací, odboru vzdělávání v portugalské firmě ISQ a na konferenci vystoupila s příspěvkem „Přístupy zaměřené na žáky a podnikavost„. Jak se stát ve třídě podnikatelem? Jak můžeme u žáků rozvíjet podnikatelské myšlení? Od průmyslové revoluce dosud jsme prošli dlouhou cestou, ale co náš školský systém, který vznikl počátkem roku 1900? Změnil se také tak? Zaměření pozornosti na žáka místo na učitele je jediným způsobem, jak stimulovat schopnost a ochotu rozvíjet podnikavost u našich žáků ve 21. století.


Adéla Vitkovska

Prezentaci si můžete prohlédnout zde.

Ve svém příspěvku „Výchova k podnikavosti v Lotyšsku – zkušenosti a výzvy pro budoucnost“ představila systém výchovy k podnikavosti ve středním odborném vzdělávání v Lotyšsku, zaměřila se i na možnosti dalšího vzdělávání učitelů a lektorů v této oblasti. Adéla Vitkovska ze společnosti Biedriba Eurofortis vystudovala ekonomii se zaměřením na evropskou ekonomiku. Jako člen Biedriba Eurofortis, ředitelka Eurofortis IT SIA a hodnotitel EFQM (Evropská nadace pro management kvality), je zodpovědná za rozvoj firmy, její řízení po projektové a finanční stránce i za koordinaci projektových aktivit.


RNDr. Dáša Zouharová

Prezentaci si můžete prohlédnout zde.

Metodička projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Jihomoravského kraje pro jednání tematické skupiny Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě (vč. environmentálního vzdělávání).   Klíčová aktivita s názvem “Podnikavostí k udržitelnému rozvoji JMK” je součástí projektu KaPoDaV – Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji, který je individuálním projektem OP VVV a je reakcí na zpracovaný Krajský akční plán vzdělávání (KAP) v JMK. Projektový záměr byl vybrán jako prioritní téma pro realizaci prvního KAP v JMK – rozpracování tématu podnikavost iniciovala tematická skupina pro “podporu kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě (vč. environmentálního vzdělávání)”. Příspěvek představil příležitosti, které projekt nabídl SOŠ a SOU.


Ing. Kateřina Lichtenberková

Prezentaci si můžete prohlédnout zde.

Odborný garant pro oblast podnikavosti v projektu P-KAP a pro revize RVP při Národním ústavu pro vzdělávání a člen expertního týmu yourchance, o.p.s. se již několik let intenzivně zabývá oblastí finanční gramotnosti a rozvojem podnikavosti jako klíčové kompetence.

V příspěvku „Výchova k podnikavosti v českém školství – současnost a budoucnost“ se zaměřila na otázky: Jak je chápána oblast výchovy k podnikavost v projektu P-KAP? Jaké další projekty se podnikavostí zabývají? Jak se perou školy s výchovou podnikavosti dnes (příklady dobré praxe) a jakou podporu mohou očekávat v budoucnu?


Mgr. Eva Saligerová

Prezentaci si můžete prohlédnout zde.

Hlavní manažerka projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje vystoupila na konferenci s příspěvkem „Projekt Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje a výchova k podnikavosti“.


Claudia Böck

Prezentaci si můžete prohlédnout zde.

Po ukončení postgraduálního studia v oboru pedagogiky působí v oblasti mezinárodních projektů v rakouské organizaci BEST, kde se specializuje na výzkum, návrh a vývoj obsahu programů zaměřených na odborné vzdělávání a přípravu. V posledních letech se zapojila do několika evropských projektů v oblasti podnikavosti.

Na konferenci vystoupila s příspěvkem „Výchova k podnikavosti v Rakousku – příklady inovativních konceptů“.


PODÍVEJTE SE NA FOTOGALERII Z KONFERENCE
O KONFERENCI

Mezinárodní konference realizovaná v rámci projektu ENTER je zaměřena na podporu podnikavosti ve středním odborném vzdělávání. Budeme diskutovat o tom, jak mohou pedagogové středních odborných škol a učilišť podporovat podnikavost svých žáků a představíme vám výstupy projektu (analytická zpráva, on-line vzdělávací program pro pedagogy a OER portál). Seznámíme vás s tím, jak řeší podporu podnikavosti v odborném vzdělávání v Lotyšsku, Rakousku a Portugalsku, získáte informace o projektu AMSP ČR. Otevřeme i další témata, o nichž vás budeme průběžně informovat. Konferencí vás bude provázet Mgr. Richard Veleta, Ph.D. Konference bude probíhat v českém a anglickém jazyce s konsekutivním tlumočením.


Účast na konferenci je ZDARMA. Konference je financována z programu Evropské unie Erasmus+. Změna programu vyhrazena, občerstvení zajištěno.PROGRAM

 PARKHOTEL PRŮHONICE

Uhříněveská 12/12, 252 43 Průhonice


PARTNEŘI PROJEKTU