Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělujete tímto souhlas společnosti Educational Association, z.s., se sídlem Nad hradním vodojemem 35, 162 00 Praha 6, Česká republika, IČ: 22674195, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u u Městského soudu v Praze , Spisová značka: L 18235 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

zpracovávala tyto osobní údaje: email. Email je nutné zpracovat za účelem zasílání newsletterů. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let po ukončení projektu ENTER (31. 8. 2023). S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu na kontaktní údaje společnosti: educational.as@gmail.com. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

– vzít souhlas kdykoliv zpět,

– požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

– požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

– vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

– požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

– v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.