Zlepšování kvality odborného vzdělávání a přípravy prostřednictvím  vzdělávání k podnikavosti  

2016-1-CZ01-KA202-024066

Partneři

Spolek Educational Association, z.s.

se sídlem v Praze je neziskovým sdružením, jehož cílem je vytvoření otevřené společnosti vzdělávání, informační, konzultační a poradenské činnosti v oblasti celoživotního vzdělávání. Jeho kmenoví členové mají zkušenosti z oblasti vzdělávání, vypracovávání školicích materiálů, modulárních osnov, návrhu a realizace vzdělávacích kurzů i z oblasti školení.

Biedrība Eurofortis

je neziskovou organizací se sídlem v lotyšské Rize, která působí v oblasti školení a dále v oblasti rozvoje osobních schopností a odborné způsobilosti. Organizace zajišťuje dostupnost materiálů, nástrojů a metod v oblasti odborného vzdělávání a výuky a také seminářů a různých školení v rámci projektů zaměřených většinou na zjišťování, rozvoj a zlepšování nejrůznějších schopností a znalostí pro školy v Lotyšsku.

INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE

je soukromou, neziskovou a nezávislou technologickou institucí, založenou v roce 1965, která v současnosti působí ve více než 40 zemích po celém světě (v EU, východní Evropě, Africe, na americkém kontinentě i v Asii), přičemž nabízí zkušenosti z oblasti odborné kontroly, odborné asistence u inženýrských projektů, poradenských služeb a školení a využívá přitom podpory průřezového výzkumu a vývoje a také 16 akreditovaných laboratoří (např. k provádění chemických, biologických a zemědělských testů, nedestruktivního testování, kosmického atd.). Za tímto účelem organizace ISQ realizuje výzkum a vývoj na podporu projektů s partnery na národní i mezinárodní úrovni z veřejného i soukromého sektoru se zaměřením na průběžnou inovaci produktů a procesů.

BEST

Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH vznikl v roce 1990 jako nezávislá rakouská organizace k zajišťování průběžného vzdělávání, odborné kvalifikace a profesních služeb. Mezi hlavní činnosti institutu patří rozvoj inovativních vzdělávacích programů pro mládež (+16) i dospělé, kdy mnozí z nich patří mezi znevýhodněné skupiny a pocházejí z řad migrantů, přičemž jde o oblasti průběžné odborné přípravy, poradenství, koučinku a aktivizace uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců. Vzdělávací programy jsou klientsky orientované a vycházejí z konkrétních potřeb trhu práce i individuální situace účastníka, jeho dovedností a schopností, předchozí praxe a životní situace.

Subscribe for news

Přihlášení k odběru novinek

Odběrem novinek souhlasím se zpracováním osobních údajů – podrobné informace zde

Inscreva-se para receber notícias

Neuigkeiten abonnieren

Abonēt jaunumus

O projektu ENTER

Cílem naší platformy ENTER je podpora sítě sdílení a osvědčených postupů v oblasti podnikatelského vzdělávání.

Kontakt

Adresa
Educational Association, z.s.

Nad hradním vodojemem 35
160 00 Prague 6, Czech Republic

E-mail
hanacihakova@seznam.cz

Mobil
00420 724 652 217

„Podpora Evropské komise při vypracování této publikace neznamená, že se Komise ztotožňuje s jejím obsahem, který odráží pouze názory autorů, přičemž Komise nemůže nést jakoukoli zodpovědnost za případné využití informací v publikaci obsažených.“