Příklady z výuky podnikání a podnikavosti

V prezentaci Lukáše Durdy, odborného asistenta z Vysoké školy podnikání v Ostravě najdete  příklady z výuky podnikání a podnikavosti, a to jak ze zahraničí (Harvard Business School, Babson College), tak i z České republiky (Vysoká škola podnikání). Na těchto příkladech autor ukazuje inovace v principech, obsahu i metodách vzdělávacích programů a kurzů zaměřených na výuku podnikání a podnikavosti na vysokých školách. Prezentace může být inspirací i pro výuku na středních školách. Více na

Zavádění podnikavosti a tvořivosti do školních osnov

Seznamte se s jedním z výsledků projektu EU Zavádění podnikavosti a tvořivosti do školních osnov (Embedding a Culture of Enterprise and Creativity in the Curriculum ECECC). Musíme vnímat schopnost tvořit v celé bohatosti. Musíme vnímat žáky jako naši budoucnost. Než se s budoucností setkají, budeme vzděláváním formovat celou jejich osobnost. Ještě možná není úplně zřetelná, ale už existuje a čeká na nás. Více na

https://docplayer.cz/14380583-Krajina-vnitrni-mysli-a-okolniho-sveta.html

Motivace – nový učební materiál pro vaší efektivní výukovou hodinu!

Stáhněte si pracovní listy.

Vysoká úroveň motivace je jedním z klíčových faktorů, které pozitivně ovlivňují produktivitu zaměstnanců a kvalitu jejich práce. Tento materiál představuje různé motivační teorie a učí, jak udržet vysokou úroveň motivace ve firmě nebo při práci na dosažení vlastních cílů.

Více učebních materálů najdete zde.

Vedení – nový učební materiál pro vaší efektivní výukovou hodinu!

Stáhněte si pracovní listy materiály pro žáky.

I když je význam dobrých vedoucích schopností v podnikání široce uznáván, není vždy jasné, jaké schopnosti jsou vlastně nezbytné k tomu, aby se člověk stal dobrým vůdcem. V této lekci se studenti naučí a zamyslí se nad kvalitami, které definují dobrého vůdce, např. nadšení, integrita, věrnost atd. Materiál vychází z článku Forbes „8 základních vlastností, které definují skvělého vůdce“.

Více učebních materálů najdete zde.

Stanovení poslání, vize a hodnot společnosti – nový učební materiál pro vaší efektivní výukovou hodinu!

Stáhněte si pracovní listy materiály pro žáky.

Stanovení poslání, vize a hodnot každé společnosti, sdružení nebo organizace, je klíčovou součástí strategického plánování. Tato lekce pomůže studentům rozpoznat význam těchto tří nástrojů. Budou schopni rozpoznat, jak úspěšné užívání těchto nástrojů může společnosti pomoci růst, rozvíjet se a plnit své cíle.

Více učebních materálů najdete zde.

Poskytování a přijímání zpětné vazby – nový učební materiál pro vaší efektivní výukovou hodinu!

Stáhněte si pracovní listy prezentaci.

Poskytování a přijímání zpětné vazby je důležitou součástí úspěšné týmové práce a skupinového řízení. Zpětná vazba se používá v různých prostředích a je možné ji aplikovat na různá témata, zejména před skupinovými projekty a prezentacemi. Následující materiál poskytuje nápady a tipy týkající se poskytování a přijímání zpětné vazby pozitivním a motivačním způsobem. Rovněž podporuje další diskusi o významu zpětné vazby u studentů.

Více učebních materálů najdete zde.

Designové myšlení – nový učební materiál pro vaší efektivní výukovou hodinu!

Stáhněte si pracovní listy prezentaci.

Existují různé techniky, které mohou studentům pomoci naučit se přemýšlet inovativním způsobem a rozvinout jejich schopnosti řešení problémů. Designové myšlení je jednou z těchto metod. Skládá se z různých kreativních kroků, které vedou k vyřešení daného problému / vytvoření nového produktu atd. Jelikož je designové myšlení kreativním procesem založeném na „budování“ myšlenek1, tento didaktický materiál nejen pomáhá vysvětlit myšlenku této metody studentům, ale také nabízí rámec pro praktickou práci ve skupině.

Více učebních materálů najdete zde.