Zlepšování kvality odborného vzdělávání a přípravy prostřednictvím  vzdělávání k podnikavosti

2016-1-CZ01-KA202-024066

O projektu ENTER

Cílem naší platformy ENTER je podpora sítě sdílení a osvědčených postupů v oblasti podnikatelského vzdělávání.
VÍCE O PROJEKTU ENTER
Tato platforma ENTER obsahuje informace o podnikatelském vzdělávání v oblasti odborného vzdělávání a přípravy úrovně 3 evropského rámce kvalifikací (EQF 3), zjištěné v každé zemi zapojené do našeho projektu. Věříme, že naše platforma přinese odpovídající informace učitelům, školitelům, zainteresovaným subjektům i činitelům s rozhodovacími pravomocemi, kteří se zabývají podnikatelským vzděláváním v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Tato online platforma by měla být prostředím znalostí a výměny informací a zároveň přinášet novinky o politice EU a jednotlivých států v této oblasti.

Subscribe for news

Přihlášení k odběru novinek

Odběrem novinek souhlasím se zpracováním osobních údajů – podrobné informace zde

Inscreva-se para receber notícias

Neuigkeiten abonnieren

Abonēt jaunumus

O projektu ENTER

Cílem naší platformy ENTER je podpora sítě sdílení a osvědčených postupů v oblasti podnikatelského vzdělávání.

Kontakt

Adresa
Educational Association, z.s.

Nad hradním vodojemem 35
160 00 Prague 6, Czech Republic

E-mail
hanacihakova@seznam.cz

Mobil
00420 724 652 217

„Podpora Evropské komise při vypracování této publikace neznamená, že se Komise ztotožňuje s jejím obsahem, který odráží pouze názory autorů, přičemž Komise nemůže nést jakoukoli zodpovědnost za případné využití informací v publikaci obsažených.“