Konference PODNIKAVOST A DIGITÁLNÍ DOBA – VÝZVA K PROMĚNĚ VZDĚLÁVÁNÍ

se bude konat ve středu 7.listopadu 2018 v Brně.

Konference je primárně určena pro pedagogy škol a školských zařízení, ale vítáme i další účastníky, kteří se rozvojem podnikavosti zabývají.

Realizována je v rámci projektu KaPoDaV – podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji.

(Pokračování textu…)

Zavádění podnikavosti a tvořivosti do školních osnov

Seznamte se s jedním z výsledků projektu EU Zavádění podnikavosti a tvořivosti do školních osnov (Embedding a Culture of Enterprise and Creativity in the Curriculum ECECC). Musíme vnímat schopnost tvořit v celé bohatosti. Musíme vnímat žáky jako naši budoucnost. Než se s budoucností setkají, budeme vzděláváním formovat celou jejich osobnost. Ještě možná není úplně zřetelná, ale už existuje a čeká na nás. Více na

https://docplayer.cz/14380583-Krajina-vnitrni-mysli-a-okolniho-sveta.html