Zavádění podnikavosti a tvořivosti do školních osnov

Seznamte se s jedním z výsledků projektu EU Zavádění podnikavosti a tvořivosti do školních osnov (Embedding a Culture of Enterprise and Creativity in the Curriculum ECECC). Musíme vnímat schopnost tvořit v celé bohatosti. Musíme vnímat žáky jako naši budoucnost. Než se s budoucností setkají, budeme vzděláváním formovat celou jejich osobnost. Ještě možná není úplně zřetelná, ale už existuje a čeká na nás. Více na

https://docplayer.cz/14380583-Krajina-vnitrni-mysli-a-okolniho-sveta.html

Analýza podnikatelského vzdělávání v ČR a zahraniční dobré praxe

Výstup v rámci projektu Podpora podnikatelského vzdělávání podpořeného z prostředků Jihomoravského kraje.
V dokumentu jsou identifikovány  evropské země s dobrou praxí, které úspěšně zavedly podnikatelské vzdělávání do učebních osnov a jejichž know-how by se dalo převést do českého prostředí. Součástí analýzy je také zjištění poptávky po podnikatelském vzdělávání.
Více na https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=258512&TypeID=7

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství

PhDr. Jana Vongreyová
Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenst

NUV, 2013
Publikace je věnována kreativitě a podnikavosti z perspektivy kariérového poradenství, které je vnímá jako jedny ze základních klíčových kompetencí a dovedností pro řízení vlastní kariéry.
Více viz http://www.nuv.cz/uploads/Kreativita_a_podnikavost_ve_vzdelavani_12_2013_.pdf

Didaktika podnikatelské výchovy

Doc. PhDr. Josef Malach, CSc., PhDr. Lukáš Durda
DIDAKTIKA PODNIKATELSKÉ VÝCHOVY
Ostrava 2007
Výstup projektu Podnikatelská výchova v přípravě učitelů středních odborných
škol, CZ.04.1.03/3.2.15.3/0405, řešeném na Ostravské univerzitě v Ostravě.
 
Více na http://projekty.osu.cz/pvsos/doc/didaktika_podnikatelske_vychovy.pdf

Výchova k podnikání

Metodika VII
Metodika byla zpracována v rámci projektu „Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití (EF-TRANS)“, který je jedním z Individuálních projektů národních řešených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Více na http://docplayer.cz/1903200-Vychova-k-podnikani-metodika-vii.html

Měkké kompetence – popis obsahu a úrovní

Měkké kompetence vycházejí z určitých obecných schopností člověka (např. pohotovost, přesnost, pečlivost, srozumitelnost, přesvědčivost, praktičnost apod.), ze kterých se dalším rozvíjením stávají kompetence.  Popis pěti úrovní rozvoje vybraných měkkých kompetencí je obsahem Manuálu pro tvorbu katalogu Národní soustavy povolání – Měkké kompetence – popis obsahu a úrovní.
Více viz http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf