V prezentaci Lukáše Durdy, odborného asistenta z Vysoké školy podnikání v Ostravě najdete  příklady z výuky podnikání a podnikavosti, a to jak ze zahraničí (Harvard Business School, Babson College), tak i z České republiky (Vysoká škola podnikání). Na těchto příkladech autor ukazuje inovace v principech, obsahu i metodách vzdělávacích programů a kurzů zaměřených na výuku podnikání a podnikavosti na vysokých školách. Prezentace může být inspirací i pro výuku na středních školách. Více na