Výstup v rámci projektu Podpora podnikatelského vzdělávání podpořeného z prostředků Jihomoravského kraje.
V dokumentu jsou identifikovány  evropské země s dobrou praxí, které úspěšně zavedly podnikatelské vzdělávání do učebních osnov a jejichž know-how by se dalo převést do českého prostředí. Součástí analýzy je také zjištění poptávky po podnikatelském vzdělávání.
Více na https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=258512&TypeID=7