darblapas un izdales materiāls.

Uzņēmuma, asociācijas vai organizācijas misijas, vīzijas un vērtību definēšana ir pamats stratēģiskajai plānošanai. Šis materiāls palīdzēs skolēniem atpazīt šo trīs vērtību svarīgumu. Viņi spēs saprast kā veiksmīgs šo rīku pielietojums var palīdzēt uzņēmumam augt, attīstīties un sasniegt tā mērķus.