prezentācija un izdales materiāls.

Radošums ir viens no veiksmes faktoriem uzņēmējiem. Tas var dot pārākumu konkurētspējā, radot
jaunus produktus/pakalpojumus vai kalpot tirgus nišas izpētē, mainot biznesa metodi. Radošums var
būt arī inovāciju pamatā un kalpot kā iemaņa, kas palīdz risināt problēmas.