Profesionālās izglītības iestādēs visā Latvijā līdz 31. augustam izsludināta Jauniešu garantijas papildu uzņemšana 30 darba tirgū pieprasītās profesijās, kuras iespējams apgūt 1 gada laikā bez maksas. Profesiju apguvei var pieteikties jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem, kuri ir bez darba. Atzīts, ka Jauniešu garantijas programmā iegūtajai kvalifikācijai ir pozitīva ietekme uz tās absolventu konkurētspēju darba tirgū. Vairāk par programmu, profesijām un uzņemšanas noteikumiem iespējams uzzināt VIAA mājas lapā: www.viaa.gov.lv/jauniesugarantija