Annotation: 2018. gada 20. jūnijā norisinājās Latvijas simtgadei veltīts starptautisks biznesa forums “Atklāj jaunas biznesa iespējas. Atklāj Latviju”. Tā ietvaros tika runāts par pasaules tendencēm biznesa vidē un to sniegtajām iespējām. Foruma laikā Juris Gulbis, SIA “Lattelecom” vadītājs, uzsvēra izglītības sistēmas saistību ar uzņēmējdarbības attīstību, sakot: “Vēlos redzēt tādu izglītības sistēmu, kas nodrošina globālu konkurētspēju. Sagaidu, ka nomainīsies vecās paaudzes mācībspēks, dodot vietu jauniem cilvēkiem, kas ar savām zināšanām un prasmēm varēs palīdzēt uzņēmējiem. Izglītība ir joma, kas mudinās cilvēkus palikt Latvijā un ļaus būvēt globālus uzņēmumus.”
Citas atziņas no biznesa foruma lasi šeit: https://www.e-klase.lv/aktualitates/zinas/uznemeji-rosina-turpmakajos-desmit-gados-latvija-sakartot-finansu-un-izglitibas-jomas?id=15691