prezentācija un izdales materiāls.

Eksistē dažādas tehnikas, kas var palīdzēt apmācāmajiem iemācīties domāt inovatīvā veidā un attīstīt problēmrisināšanas prasmes. Dizaina domāšana ir viena no šīm metodēm; tā sastāv no dažādiem ra- došiem soļiem, kas ved pie problēmas risinājuma/jauna produkta izgudrošanas utml. Tā kā Dizaina domāšana ir radošs process, kas balstās ideju attīstīšanā 1 , šis mācību materiāls ne vien palīdz izskaidrot šīs metodes būtību, bet arī piedāvā praktiska grupu darba uzdevumu.