Erasmus+ projekta Success4All galvenais mērķis ir izveidot brīvi pieejamu e-mācību platformu par uzņēmējdarbību un ar to saistītām prasmēm studentiem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām. Īpaša uzmanība tiek vērsta uz dzirdes un redzes problēmām, kā arī mācīšanās traucējumiem, piemēram, disleksiju.

Projekta galvenā mērķa grupa ir studenti un jaunieši ar vai bez īpašām vajadzībām, kuri vēlas uzsākt uzņēmējdarbību vai attīstīt ar to saistītas zināšanas un prasmes.

Projektā Success4All jau pieejami vairāki izstrādāti rezultāti: pieejamu tīmekļa vietņu labākās prakses piemēru rokasgrāmata (pieejama arī latviešu valodā), uzņēmējdarbības izglītības labākās prakses piemēru rokasgrāmata (pieejama arī latviešu valodā) un projekta Success4All metodoloģija (pieejama angļu valodā).

Kursa moduļu un gala e-kursa platforma pašlaik ir izstrādes un testēšanas procesā, bet drīzumā pilns kursu saturs un platforma būs pieejama visiem interesentiem visās projekta partneru valodās, ieskaitot latviešu.

Projektu izstrādā un tajā piedalās 8 organizācijas no 3 Eiropas valstīm – Latvijas, Francijas un Bulgārijas. Ar projektu un tā rezultātiem tuvāk iespējams iepazīties projekta tīmekļa vietnē http://success4allstudents.eu/lv/