Es piekrītu personas datu apstrādei

Jūs piešķirat šo piekrišanu Educational Association, z.s., kuras juridiskā adrese ir Nad hradním vodojemem 35, 162 00 Prāga 6, Čehija, reģ.nr. 22674195, kas reģistrēta Publiskajā reģistrā, kas tiek uzturēts Prāgas pašvaldības tiesā, lietā nr.: L 18235 (turpmāk tekstā – “Kontrolieris”), saskaņā ar Likumu Nr. 101/2000 Coll., Par personas datu aizsardzību (turpmāk “Personas datu aizsardzības likums”) un 2016. gada 27. aprīļa Regulu (EK) par fizisku personu aizsardzību saistībā ar personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un par Direktīvas 95/46 / EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) anulēšanu, apstrādāt šādus personas datus: e-pastu.
E-pastu adreses ir nepieciešams apstrādāt, lai nosūtītu jaunumus.
Kontrolieris šos datus apstrādās projekta īstenošanas laikā, kas tiks izbeigts 2018. gada 31. augustā un pēc tam tiks uzturēts saskaņā ar spēkā esošajiem Čehijas tiesību aktiem un termiņu, kas noteikts ES regulās un saskaņā ar Granta līgumu Nr. 2016- 1-CZ01-KA202 -024066. Jūs sniedzat savu nepārprotamu piekrišanu iepriekšminētajai apstrādei. Piekrišanu var atsaukt jebkurā laikā, nosūtot e-pastu uz uzņēmuma kontaktinformāciju: educational.as@gmail.com. Lūdzu, ņemiet vērā, ka saskaņā ar Likumu par personas datu aizsardzību jums ir tiesības:
– atcelt piekrišanu jebkurā laikā,
– pieprasīt no mums informāciju par jūsu personas datu apstrādi,
– pieprasīt mums paskaidrojumus par personas datu apstrādi,
– pieprasīt mums piekļuvi šiem datiem un atjaunināt vai labot šos datus,
– pieprasīt, lai mēs dzēstu šo personisko informāciju,
– ja rodas šaubas par atbilstību personas datu apstrādei, sazinieties ar mums vai Personas datu aizsardzības biroju.

Subscribe for news

Přihlášení k odběru novinek

Inscreva-se para receber notícias

Neuigkeiten abonnieren

Abonēt jaunumus

Projekta ENTER platformā

Mūsu mērķis ir nodrošināt jauniešus, kuri apgūst 2.profesionālo kvalifikācijas līmeni, ar viņiem nepieciešamajām uzņēmējdarbības spējām, lai viņi iegūtu pieredzi un kļūtu par nākotnes uzņēmējiem. Podpora čtečky obrazovky povolena.

Sazinieties ar mums

Adrese
Biedrība Eurofortis

Dēļu iela 4, Rīga
LV – 1004 , Latvia

E-pasts
eurofortis@eurofortis.lv

Telefona Nr.
+371 27763451

“Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo tikai tās autoru viedokli, un Eiropas Komisija nevar tikt uzskatīta par atbildīgu par jebkādu šajā publikācijā iekļautās informācijas izmantošanu.”