Līderība

darblapas un izdales materiāls.

Lai arī līderības iemaņu svarīgums uzņēmējdarbībā ir plaši atzīts, ne vienmēr ir
skaidrs, kuras tieši īpašības ir nepieciešamas, lai kļūtu par labu līderi. Šajā nodaļā skolēni
izzinās un apgūs īpašības, kuras definē labu vadītāju, piem., entuziasms, taisnīgums,
lojalitāte u. tml. Šie materiāli ir veidoti balstoties uz žurnāla Forbes rakstu ‘8 svarīgas
īpašības, kas definē lielisku līderības stilu’.

Atgriezeniskās saites sniegšana un saņemšana

prezentācija un izdales materiāls.

Atgriezeniskās saites saņemšana un sniegšana ir svarīga veiksmīga komandas darba un grupu menedžmenta sastāvdaļa – to izmanto dažādās darba un mācību vidēs, īpaši grupu projektu un prezentāciju sesiju laikā. Šis materiāls sniegs idejas un padomus, kā sniegt un saņemt atgriezenisko saiti pozitīvā un motivējošā veidā. Tas arī veicinās tālāku diskusiju par atgriezeniskās saites sniegšanas nepieciešamību.

Tiek realizēti divi Erasmus+ projekti darba vidē balstītu mācību jomā

Jauniešu spēja uzsākt savu uzņēmējdarbību ir cieši saistīta ar viņu iespējām attīstīt šāda veida prasmes jau mācību laikā. Viena no pašlaik Eiropā populārām pieejām profesionālajā izglītībā ir darba vidē balstītas mācības, kuru laikā praktiskās iemaņas vismaz pusi no laika tiek apgūtas reālā darba vidē kādā uzņēmumā.

Pašlaik, sadarbojoties ar partneriem no citām Eiropas valstīm, biedrība “Eurofortis” realizē divus Erasmus+ stratēģiskās partnerības projektus, kas saistīti ar darba vidē balstītām mācībām: TRAM-WBL un WBL-PRO.

TRAM-WBL projekta mērķis ir uzlabot starptautisko sadarbību darba vidē balstītu mācību programmu īstenošanā profesionālās izglītības un apmācību iestādēs. Lai uzzinātu vairāk par projektu un iepazītos ar noderīgiem materiāliem darba vidē balstītu mācību organizēšanā, apmeklējiet projekta tīmekļa vietni http://www.tram-wbl.eu/

WBL-PRO projekta mērķis ir izstrādāt darba vidē balstītu (DVB) mācību darbaudzinātāju kvalifikāciju aprakstu, ar kuru latviešu valodā iespējams iepazīties šeit: http://wbl-professional.eu/LV/2017/04/06/io-2-wbl-professionals-job-profiles/

Dizaina domāšana

prezentācija un izdales materiāls.

Eksistē dažādas tehnikas, kas var palīdzēt apmācāmajiem iemācīties domāt inovatīvā veidā un attīstīt problēmrisināšanas prasmes. Dizaina domāšana ir viena no šīm metodēm; tā sastāv no dažādiem ra- došiem soļiem, kas ved pie problēmas risinājuma/jauna produkta izgudrošanas utml. Tā kā Dizaina domāšana ir radošs process, kas balstās ideju attīstīšanā 1 , šis mācību materiāls ne vien palīdz izskaidrot šīs metodes būtību, bet arī piedāvā praktiska grupu darba uzdevumu.

Pakāpeniski sākusies skolēnu pieteikšanās darbam vasarā

Viens no veidiem, kā veicināt skolēnu izpratni par darba tirgū nepieciešamajām prasmēm un iemaņām, ir dot iespēju viņiem pašiem piedalīties nodarbinātības pasākumos. Arī šogad Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina skolēnus no vispārējām, speciālajām un profesionālajām izglītības iestādēm pieteikties darbam vasarā. Vairāk informācijas:

http://www.e-klase.lv/aktualitates/zinas/pakapeniski-sakas-skolenu-pieteiksanas-darbam-vasara?id=15424

Organizē pasākumu jaunajiem Vidzemes uzņēmējiem

Lai motivētu jauniešus uzsākt savu uzņēmējdarbību un sniegtu padziļinātu izpratni par uzņēmējdarbības uzsākšanas procesu, ne vien Rīgā, bet arī reģionos tiek rīkoti dažāda veida pasākumi jaunajiem uzņēmējiem. Iespēja iepazīties ar sižetu par vienu no šādiem pasākumiem, kas tika organizēts Vidzemes jaunajiem uzņēmējiem Priekuļos:

“Nākamie uzņēmēji uzskata – ja ir laba ideja, jācenšas to īstenot, tikai jāatrod īstie atbalsta instrumenti, ko tieši biznesa uzsācējiem piedāvā valsts un pašvaldības.”

SVID analīze

darblapas un izdales materiāls.

SVID analīze ir rīks, kurš ļauj identificēt uzņēmuma pozīciju tirgū. Balstoties uz sava uzņēmuma tirgus analīzi, kurā tiek izmantota SVID analīzes skala, ir iespējams identificēt stiprās un vājās puses un novērtēt iegūto informāciju. No šī novērtējuma var gūt iespaidu par nepieciešamo plānošanas stratēģiju piem. mārketingam.

Tirgus orientācija

darblapas un izdales materiāls.

Iedomājieties produktu vai pakalpojumu, kas vēl nav ticis izgudrots, bet kuram jūs saskatāt noietu tirgū. Mēģiniet izveidot vienkāršu šī produkta analīzi, apkopojot atbilstošo informāciju dažādās kategorijās. Atbalstam un orientācijai mēģiniet atbildēt uz šiem jautājumiem:
→ Kas ir mērķa grupa, kas ir ieinteresēta manā produktā (vecums, dzimums, ienākumu līmenis
u.c.)?
→ Kāpēc viņiem patīk mans produkts (forma, izmērs, krāsa u.c.)?
→ Vai viņi vēlas maksāt atbilstošu cenu par to?
→ Vai viņi vienmēr vēlēsies iegādāties šo produktu regulāri vai sezonāli (produkts ir ilgtspējīgs)?
Vai arī viņi to pilnībā pārstās iegādāties pēc kādā laika (produkts nav ilgtspējīgs)?
→ Cik daudzi no maniem produktiem vai stundas manam pakalpojumam būs nepieciešamas?
→ Kur šim produktam būtu jābūt pieejamam (pārdošanas punktu atrašanās vietas)?
→ Kas ir mani konkurenti?