Ēnu diena 2018

Ēnu diena ir Junior Achievement karjeras izglītības programma gan 1.-12. klašu skolēniem, gan arī profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem, kuras ietvaros ik gadu skolu audzēkņi var izvēlēties un vienas dienas ietvaros apmeklēt kādu darba vietu. Šajā dienā audzēknis var 4-6 stundas sekot izvēlētās profesijas pārstāvim viņa ikdienas darba gaitās. 2018. gadā Ēnu diena norisināsies 14. februāri. Vairāk par Ēnu dienas norisi un aktualitātēm iespējams uzzināt, apmeklējot mājas lapu: www.enudiena.lv

Uzņēmējdarbības izglītība – rokasgrāmata pedagogiem

Eiropas Komisija publicējusi rokasgrāmatu pedagogiem, kuras mērķis ir iepazīstināt ar jau esošiem iedvesmojošiem piemēriem uzņēmējdarbības izglītībā, kā arī sniegt praktiskus ieteikumus speciālistiem, lai skolotāju apmācības uzņēmējdarbības izglītības jomā tiktu turpinātas. Rokasgrāmata pieejama tiešsaistē šeit: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:98q7HIKeRlUJ:ec.europa.eu/docsroom/documents/7465/attachments/1/translations/lv/renditions/native+&cd=3&hl=lv&ct=clnk&gl=lv

Intervija ar Velsas Sv. Dāvida Trīsvienības Universitātes asociēto profesori Katrīnu Pīnalunu (Kathryn Penaluna) un profesoru Endiju Pīnalunu (Andy Penaluna) par uzņēmējdarbības apmācību

Asociētā profesore Katrīna Pīnaluna un profesors Endijs Pīnaluns dalās ar padomiem, kā uzņēmējdarbības nodarbības skolā iespējams padarīt aizraujošas. Intervijā tiek sniegtas atbildes uz jautājumiem, kas tieši notiek uzņēmējdarbības apmācībās, kā šādas pieejas vērtēšana atšķiras no ierastās mācību vērtēšanas sistēmas, ko skolas var mācīties no uzņēmumu vides un kā skolas var veicināt uzņēmējdarbības apgūšanu sadarbībā ar augstskolām. Intervija pieejama šeit: https://www.schooleducationgateway.eu/lv/pub/viewpoints/interviews/education-talks-the-entrepren.htm

Publicēti pētījuma par jaunatnes darbu un uzņēmējdarbības mācībām rezultāti

  1. gadā Eiropas Komisija publicējusi apjomīgu pētījumu par jaunatnes darbu un uzņēmējdarbības mācībām visās ES dalībvalstīs. Tajā apkopoti ziņojumi no divdesmit astoņām valstīm, 12 gadījumu izpētes un 114 labās prakses piemēri, kā arī sniegti ieteikumi, kā nākotnē ietekmēt uzņēmējdarbības apguvi jauniešu vidū. Vairāk par pētījumu iespējams uzzināt šeit: https://www.schooleducationgateway.eu/lv/pub/resources/publications/youth-work-and-entrepreneurial.htm

Eurydice publicēts ziņojums par uzņēmējdarbības izglītības attīstību Eiropas skolās

Tā kā uzņēmējdarbības izglītības attīstīšana ir nozīmīgs ES dalībvalstu un institūciju politikas uzdevums, Eurydice publicētajā ziņojumā apskatīta pašreizējā situācija šajā jomā. Ziņojumā tiek skaidrots, kā un vai dažādās ES valstīts  uzņēmējdarbības izglītība tiek iekļauta skolu programmās, kādas stratēģijas tiek lietotas, lai to veicinātu un kā skolotāji tiek sagatavoti uzņēmējdarbības mācīšanai.  Pētījumos izmantoti 2014./2015. mācību gada dati. Ar ziņojumu iespējams iepazīties šeit: http://viaa.gov.lv/library/files/original/Galveno_faktu_buklets_uz_emejdarbibas_izglitiba.pdf

Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi prezentē savus biznesa plānus

Kā rosināt jauniešus uzsākt savu biznesu? Viens no pirmajiem soļiem uzņēmējdarbības uzsākšanā ir biznesa plāna izstrāde, tādēļ nu jau ikgadēji tiek rīkots Latvijas profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu biznesa plānu konkurss. Aicinām noskatīties sižetu par konkursa norisi LTV Panorāmas Youtube kanālā: