Iesākoties rudens sezonai, 8. septembrī notiks lauksaimniecības nozares jauno profesionāļu meistarības konkurss “Lauksaimniecība”. Konkurss norisinājās pasākuma “Lauki ienāk pilsētā” ietvaros, un tā laikā bija iespējams pārbaudīt savas zināšanas un sacensties lopkopības, augkopības un lauksaimniecības tehnikas jomās. Pasākuma mērķis ir ne vien noskaidrot labākos topošos speciālistus, bet arī veicināt sadarbību starp izglītības iestādi un darba devēju.

Vairāk par konkursa norisi un uzvarētājiem iespējams uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā http://viaa.gov.lv/lat/skillslatvia/nozaru_konkursi/noz_konkursu_jaunumi/?text_id=40222