Lai veicinātu uzņēmējdarbību lauku reģionos un atbalstītu jauniešus sava uzņēmējdarbības ceļa uzsākšanā, Valsts lauku tīkls organizē apmācībās un konkursu lauku jaunajiem uzņēmumiem. Lai piedalītos apmācībās, jaunietim (18-40 gadi), ir jāpiesakās ar savu biznesa ideju, kuru viņš vēlētos attīstīt. LLKC organizē 5 dienu apmācības, kurās izvēlētajiem jauniešiem būs iespējas attīstīt savu ideju, izstrādāt savu biznesa plānu un saņemt žūrijas ieteikumus. Ar informāciju par konkursu un mācībām, kā arī konkursa nolikumu iespējams iepazīties LKKC mājas lapā sadaļā ‘Jauniešiem’: http://laukutikls.lv/atbalsts-jauniesiem-uznemejdarbibas-veicinasana