“ESVET” (Establishment of a Modular Ecvet System in Europe) ir Erasmus+ projekts, kura mērķis ir veicināt pasākumu vadītāju prasmju atzīšanu Eiropas līmenī, izmantojot Eiropas kredītpunktu sistēmu profesionālās izglītības un apmācības jomā (ECVET).

Lai gan pasākumu organizēšana ir populāra un pieprasīta nozare, aptuveni 95% pasākumu organizatoru Eiropā nav ieguvuši sertifikātu, kas apliecinātu viņu prasmes un zināšanas. Lielākoties nozares profesionāļi savas iemaņas pilnveidojuši praksē.

Ņemot vērā esošo situāciju, projekta mērķis ir izveidot ECVET platformu, tādējādi izstrādājot vienotu pasākumu vadības prasmju standartu un veicinātu darba mobilitātes iespējas kultūras nozarē visā Eiropā. ESVET novērtēšanas instruments profesionālās izglītības un apmācības jomā projekta ietvaros tiks pilnveidots tā, lai to varētu izmantot Eiropas mērogā.

Vairāk par projektu iespējams uzzināt tā mājas lapā http://esvet.org/ .
Apmācību e-kurss pieejams jebkuram interesentam visās projekta partneru valodās, ieskaitot latviešu, un tam iespējams piekļūt reģistrējoties http://etraining.esvet.org/ .