darblapas un izdales materiāls.

Lai arī līderības iemaņu svarīgums uzņēmējdarbībā ir plaši atzīts, ne vienmēr ir
skaidrs, kuras tieši īpašības ir nepieciešamas, lai kļūtu par labu līderi. Šajā nodaļā skolēni
izzinās un apgūs īpašības, kuras definē labu vadītāju, piem., entuziasms, taisnīgums,
lojalitāte u. tml. Šie materiāli ir veidoti balstoties uz žurnāla Forbes rakstu ‘8 svarīgas
īpašības, kas definē lielisku līderības stilu’.