prezentācija un izdales materiāls.

Atgriezeniskās saites saņemšana un sniegšana ir svarīga veiksmīga komandas darba un grupu menedžmenta sastāvdaļa – to izmanto dažādās darba un mācību vidēs, īpaši grupu projektu un prezentāciju sesiju laikā. Šis materiāls sniegs idejas un padomus, kā sniegt un saņemt atgriezenisko saiti pozitīvā un motivējošā veidā. Tas arī veicinās tālāku diskusiju par atgriezeniskās saites sniegšanas nepieciešamību.