Jauniešu spēja uzsākt savu uzņēmējdarbību ir cieši saistīta ar viņu iespējām attīstīt šāda veida prasmes jau mācību laikā. Viena no pašlaik Eiropā populārām pieejām profesionālajā izglītībā ir darba vidē balstītas mācības, kuru laikā praktiskās iemaņas vismaz pusi no laika tiek apgūtas reālā darba vidē kādā uzņēmumā.

Pašlaik, sadarbojoties ar partneriem no citām Eiropas valstīm, biedrība “Eurofortis” realizē divus Erasmus+ stratēģiskās partnerības projektus, kas saistīti ar darba vidē balstītām mācībām: TRAM-WBL un WBL-PRO.

TRAM-WBL projekta mērķis ir uzlabot starptautisko sadarbību darba vidē balstītu mācību programmu īstenošanā profesionālās izglītības un apmācību iestādēs. Lai uzzinātu vairāk par projektu un iepazītos ar noderīgiem materiāliem darba vidē balstītu mācību organizēšanā, apmeklējiet projekta tīmekļa vietni http://www.tram-wbl.eu/

WBL-PRO projekta mērķis ir izstrādāt darba vidē balstītu (DVB) mācību darbaudzinātāju kvalifikāciju aprakstu, ar kuru latviešu valodā iespējams iepazīties šeit: http://wbl-professional.eu/LV/2017/04/06/io-2-wbl-professionals-job-profiles/