Viens no veidiem, kā veicināt skolēnu izpratni par darba tirgū nepieciešamajām prasmēm un iemaņām, ir dot iespēju viņiem pašiem piedalīties nodarbinātības pasākumos. Arī šogad Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina skolēnus no vispārējām, speciālajām un profesionālajām izglītības iestādēm pieteikties darbam vasarā. Vairāk informācijas:

http://www.e-klase.lv/aktualitates/zinas/pakapeniski-sakas-skolenu-pieteiksanas-darbam-vasara?id=15424