prezentācija un izdales materiāls.

Mācīšanās no citu veiksmes stāstiem var būt iedvesmojošs process, lai atrastu/izkoptu pašam savas biznesa idejas. Faktoru, kuri ir ipaši svarīgi vai traucējoši, analīze var palīdzēt labāk izprast nepieciešamo atbalstu un atbildību, ko izraisa pašnodarbinātība