darblapas un izdales materiāls.

SVID analīze ir rīks, kurš ļauj identificēt uzņēmuma pozīciju tirgū. Balstoties uz sava uzņēmuma tirgus analīzi, kurā tiek izmantota SVID analīzes skala, ir iespējams identificēt stiprās un vājās puses un novērtēt iegūto informāciju. No šī novērtējuma var gūt iespaidu par nepieciešamo plānošanas stratēģiju piem. mārketingam.