darblapas un izdales materiāls.

Iedomājieties produktu vai pakalpojumu, kas vēl nav ticis izgudrots, bet kuram jūs saskatāt noietu tirgū. Mēģiniet izveidot vienkāršu šī produkta analīzi, apkopojot atbilstošo informāciju dažādās kategorijās. Atbalstam un orientācijai mēģiniet atbildēt uz šiem jautājumiem:
→ Kas ir mērķa grupa, kas ir ieinteresēta manā produktā (vecums, dzimums, ienākumu līmenis
u.c.)?
→ Kāpēc viņiem patīk mans produkts (forma, izmērs, krāsa u.c.)?
→ Vai viņi vēlas maksāt atbilstošu cenu par to?
→ Vai viņi vienmēr vēlēsies iegādāties šo produktu regulāri vai sezonāli (produkts ir ilgtspējīgs)?
Vai arī viņi to pilnībā pārstās iegādāties pēc kādā laika (produkts nav ilgtspējīgs)?
→ Cik daudzi no maniem produktiem vai stundas manam pakalpojumam būs nepieciešamas?
→ Kur šim produktam būtu jābūt pieejamam (pārdošanas punktu atrašanās vietas)?
→ Kas ir mani konkurenti?