Šīs Ekonomiskās attīstības un sadarbības organizācijas publikācijas mērķis ir izskaidrot dažus no uzņēmējdarbības izglītības mērķiem, idejām un šādas pieejas plusiem.
Pētījums pieejams angļu valodā: https://www.schooleducationgateway.eu/lv/pub/policy/entrepreneurship360_background.htm