1. gadā publicēti pētījuma rezultāti ar mērķi apzināt esošo situāciju un iespējamos attīstības scenārijus jauniešu uzņēmējdarbības aktivitātē un sekmēšanā Latvijā. Ar pētījumu iespējams iepazīties šeit: http://www.izm.gov.lv/images/statistika/petijumi/jaunatne/IZM_Jaunie%C5%A1i_uz%C5%86%C4%93m%C4%93jdarb%C4%ABb%C4%81_2016_Excolo_Latvia.pdf