darblapas un izdales materiāls.

Kādas iemaņas ir nepieciešamas, lai kļūtu par uzņēmēju? Šī tēma palīdzēs to noskaidrot, izmantojot testu “Vai esmu uzņēmējs?” Tas var tikt izmantots kopā ar aktivitātēm, kuras saistītas ar uzņēmēju rakstura iezīmēm.