1. gadā Eiropas Komisija publicējusi apjomīgu pētījumu par jaunatnes darbu un uzņēmējdarbības mācībām visās ES dalībvalstīs. Tajā apkopoti ziņojumi no divdesmit astoņām valstīm, 12 gadījumu izpētes un 114 labās prakses piemēri, kā arī sniegti ieteikumi, kā nākotnē ietekmēt uzņēmējdarbības apguvi jauniešu vidū. Vairāk par pētījumu iespējams uzzināt šeit: https://www.schooleducationgateway.eu/lv/pub/resources/publications/youth-work-and-entrepreneurial.htm