Příklady z výuky podnikání a podnikavosti

V prezentaci Lukáše Durdy, odborného asistenta z Vysoké školy podnikání v Ostravě najdete  příklady z výuky podnikání a podnikavosti, a to jak ze zahraničí (Harvard Business School, Babson College), tak i z České republiky (Vysoká škola podnikání). Na těchto příkladech autor ukazuje inovace v principech, obsahu i metodách vzdělávacích programů a kurzů zaměřených na výuku podnikání a podnikavosti na vysokých školách. Prezentace může být inspirací i pro výuku na středních školách. Více na

Zavádění podnikavosti a tvořivosti do školních osnov

Seznamte se s jedním z výsledků projektu EU Zavádění podnikavosti a tvořivosti do školních osnov (Embedding a Culture of Enterprise and Creativity in the Curriculum ECECC). Musíme vnímat schopnost tvořit v celé bohatosti. Musíme vnímat žáky jako naši budoucnost. Než se s budoucností setkají, budeme vzděláváním formovat celou jejich osobnost. Ještě možná není úplně zřetelná, ale už existuje a čeká na nás. Více na

https://docplayer.cz/14380583-Krajina-vnitrni-mysli-a-okolniho-sveta.html