Výchova k podnikání

Metodika VII
Metodika byla zpracována v rámci projektu „Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití (EF-TRANS)“, který je jedním z Individuálních projektů národních řešených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Více na http://docplayer.cz/1903200-Vychova-k-podnikani-metodika-vii.html

CENTRES – Creative Entreprenuership in Schools

Seznamte se s výstupy mezinárodního projektu CENTRES – Creative Entreprenuership in Schools, který byl realizován v letech 2012 – 2014. Hlavním koordinátorem byla British Council, Polsko. Cílem projektu bylo založení evropského multi -sektorového fóra zaměřeného na podporu vzdělávání v oblasti kreativních průmyslů a v oblasti rozvíjení podnikatelských dovedností, pro šíření inovace a dobré praxe v této oblasti; vytvoření modelů a metodologie pro školy a jiné organizace pro rozvíjení kreativity a podnikatelských dovedností u žáků a studentů a vytvoření strategie, jak podpořit silnější partnerství a spolupráci mezi vzdělávacími institucemi a zaměstnavateli / podnikateli;

Pro získání dalších informací o projektu navštivte www.centres-eu.org

Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků

Seznamte se s výstupy projektu „Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků“, který realizovali v letech 2011 – 2012 ve Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické v Českých Budějovicích. V Cílem projektu byla podpora rozvoje podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků střední školy, zvyšování finanční gramotnosti žáků a podpora aktivního rozvoje obchodních dovedností žáků. Výsledky projektu lze využít pro výuku ekonomiky, obchodní korespondence a občanské nauky.

Více na http://www.szscb.cz/o-skole/projekty/podnikani/

Odborná konference partnerské sítě TTnet s názvem „Podpora polytechnického vzdělávání a podnikavosti ve středoškolském vzdělávání“

Ve dnech 10. – 11. listopadu 2016 proběhla v prostorách Grand Hotelu Litava v Berouně odborná konference partnerské sítě TTnet s názvem „Podpora polytechnického vzdělávání a podnikavosti ve středoškolském vzdělávání“. Konference partnerství TTnet ČR proběhla za finanční podpory MŠMT ČR. Více info na http://www.nuv.cz/p/ttnet/listopad-2016-podpora-polytechnickeho-vzdelavani-a