Stanovení poslání, vize a hodnot společnosti – nový učební materiál pro vaší efektivní výukovou hodinu!

Stáhněte si pracovní listy materiály pro žáky.

Stanovení poslání, vize a hodnot každé společnosti, sdružení nebo organizace, je klíčovou součástí strategického plánování. Tato lekce pomůže studentům rozpoznat význam těchto tří nástrojů. Budou schopni rozpoznat, jak úspěšné užívání těchto nástrojů může společnosti pomoci růst, rozvíjet se a plnit své cíle.

Více učebních materálů najdete zde.

Poskytování a přijímání zpětné vazby – nový učební materiál pro vaší efektivní výukovou hodinu!

Stáhněte si pracovní listy prezentaci.

Poskytování a přijímání zpětné vazby je důležitou součástí úspěšné týmové práce a skupinového řízení. Zpětná vazba se používá v různých prostředích a je možné ji aplikovat na různá témata, zejména před skupinovými projekty a prezentacemi. Následující materiál poskytuje nápady a tipy týkající se poskytování a přijímání zpětné vazby pozitivním a motivačním způsobem. Rovněž podporuje další diskusi o významu zpětné vazby u studentů.

Více učebních materálů najdete zde.

Designové myšlení – nový učební materiál pro vaší efektivní výukovou hodinu!

Stáhněte si pracovní listy prezentaci.

Existují různé techniky, které mohou studentům pomoci naučit se přemýšlet inovativním způsobem a rozvinout jejich schopnosti řešení problémů. Designové myšlení je jednou z těchto metod. Skládá se z různých kreativních kroků, které vedou k vyřešení daného problému / vytvoření nového produktu atd. Jelikož je designové myšlení kreativním procesem založeném na „budování“ myšlenek1, tento didaktický materiál nejen pomáhá vysvětlit myšlenku této metody studentům, ale také nabízí rámec pro praktickou práci ve skupině.

Více učebních materálů najdete zde.

Nápady na založení malých podniků – nový učební materiál pro vaší efektivní výukovou hodinu!

Stáhněte si pracovní listy materiály pro žáky.

Před založením malého podnikání existuje řada faktorů, které je třeba zvážit. Tato aktivita představí
různé nápady pro vytvoření malého podnikání a vysvětlí, jak si vybrat typ podnikání v závislosti na
různých faktorech.

Více učebních materálů najdete zde.

Základy propagace – nový učební materiál pro vaší efektivní výukovou hodinu!

Stáhněte si pracovní listy materiály pro žáky.

Zboží si kupujeme především v důsledku propagace, která je součástí našeho každodenního života. Tato aktivita pomůže porozumět různým způsobům propagace, které jsou v dnešní době dostupné a
zvolit nejvhodnější podle nabízeného produktu nebo služby. Může být použita společně s aktivitami týkajícími se podnikání nebo nápadů na vytvoření nových produktů/služeb.

Více učebních materálů najdete zde.

Charakteristiky úspěšných podnikatelů – nový učební materiál pro vaší efektivní výukovou hodinu!

Stáhněte si pracovní listy materiály pro žáky.

Které vlastnosti mají podnikatelé společné? Cílem této aktivity je přiblížit se k této otázce s podporou podkladu: „Charakteristiky úspěšných podnikatelů”. Může být použita společně s aktivitami týkajícími se nápadů pro zahájení podnikání.

Více učebních materálů najdete zde.

Evropské ceny za podporu podnikání 2018

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Usilujete o podporu podnikatelského prostředí ve svém kraji, městě či obci? Máte zájem soutěžit se svým projektem v celoevropské soutěži a stát se inspirací pro ostatní?

Evropská komise vyhlásila již dvanáctý ročník soutěže Evropské ceny za podporu podnikání, ve které oceňuje a odměňuje nejúspěšnější projekty veřejné správy zaměřené na podporu podnikání a podnikavosti v celé Evropě.

Více informací najdete na https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/evropske-ceny-za-podporu-podnikani-2018-104460.html