Seznamte se s jedním z výsledků projektu EU Zavádění podnikavosti a tvořivosti do školních osnov (Embedding a Culture of Enterprise and Creativity in the Curriculum ECECC). Musíme vnímat schopnost tvořit v celé bohatosti. Musíme vnímat žáky jako naši budoucnost. Než se s budoucností setkají, budeme vzděláváním formovat celou jejich osobnost. Ještě možná není úplně zřetelná, ale už existuje a čeká na nás. Více na

https://docplayer.cz/14380583-Krajina-vnitrni-mysli-a-okolniho-sveta.html