Podpora podnikání mezi mladými lidmi je klíčovým prvkem Evropského paktu mládeže, který Evropská rada přijala v březnu 2005. Tento dokument je v českém jazyce dostupný na http://www.eurojunior.cz/epm.pdf.