Důležité informace o tom, jak je výchova k podnikavosti vnímána a definována v závěrerech Evropské komise ve Strategii Evropa 2020 se dozvíte v článku Národního ústavu pro vzdělávání Podpora kompetencí k iniciativě, kreativitě a podnikavosti. Jsou zde uveřejněny i videometodiky spolu s textovými materiály (Úvod do oblasti, Nauka o podnikání a ekonomické vzdělávání, Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě, Tři úrovně výchovy k podnikavosti, Fiktivní firma). Tyto materiály byly zpracovány pracovníky NUV v rámci projektu P-KAP: http://www.nuv.cz/p-kap/podpora-kompetenci-k-podnikavosti-a-kreativite