Krajina vnitřní mysli a okolního světa

Výstup z projektu Zavádění podnikavosti a tvořivosti do školních osnov (Embedding a Culture of Enterprise and Creativity in the Curriculum)

Kniha obsahuje konkrétní příklady výchovy k podnikavosti v praxi. Jedná se o  příběhy ze švédského města Söderhamnu, ze škol St. George a St.Marks v Anglii, škol a mateřských škol v obcích v oblasti Milána a Cremony na severu Itálie
Autoři se v publikaci zamýšlí, jak lze tvořivost a podnikavost zasadit do kultury a učebních osnov. V kapitole nazvané „Kultura podnikavé a kreativní pedagogiky“, je představen krátký historický nástin a některé obecné pohledy na toto vzdělávací zaměření. Pak přicházejí na řadu různé příklady a nakonec krátké shrnutí.

Více na https://ececcc.eu/ececc/images/PDF/d%2039%20handbook%20cz.pdf