PhDr. Jana Vongreyová
Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenst

NUV, 2013
Publikace je věnována kreativitě a podnikavosti z perspektivy kariérového poradenství, které je vnímá jako jedny ze základních klíčových kompetencí a dovedností pro řízení vlastní kariéry.
Více viz http://www.nuv.cz/uploads/Kreativita_a_podnikavost_ve_vzdelavani_12_2013_.pdf