Doc. PhDr. Josef Malach, CSc., PhDr. Lukáš Durda
DIDAKTIKA PODNIKATELSKÉ VÝCHOVY
Ostrava 2007
Výstup projektu Podnikatelská výchova v přípravě učitelů středních odborných
škol, CZ.04.1.03/3.2.15.3/0405, řešeném na Ostravské univerzitě v Ostravě.
 
Více na http://projekty.osu.cz/pvsos/doc/didaktika_podnikatelske_vychovy.pdf