Měkké kompetence vycházejí z určitých obecných schopností člověka (např. pohotovost, přesnost, pečlivost, srozumitelnost, přesvědčivost, praktičnost apod.), ze kterých se dalším rozvíjením stávají kompetence.  Popis pěti úrovní rozvoje vybraných měkkých kompetencí je obsahem Manuálu pro tvorbu katalogu Národní soustavy povolání – Měkké kompetence – popis obsahu a úrovní.
Více viz http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf